Informácia o zadávaní zákazky

INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby /§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Úradný názov:            Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice

Poštová adresa:          M. R. Štefánika 4

Mesto/obec:                Trenčianske Teplice   

PSČ:                            914 51

IČO:                            42274885

Kontaktná osoba:       Mgr. Silvia Havelková

E-mail:                        oocrtt@teplice.sk

Telefón:                      032 655 67 25

 

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Špeciálny galavečer pre seniorov

Predpokladaná hodnota zákazky: 6 000,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: december 2013

Dátum uverejnenia tejto informácie: 13. 11. 2013

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Špeciálny galavečer pre seniorov

Predpokladaná hodnota zákazky: 6 000,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: december 2013

Dátum uverejnenia tejto informácie: 13. 11. 2013

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Výroba prezentačných DVD

Predpokladaná hodnota zákazky: 13 500,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 25. 11. 2013

Dátum uverejnenia tejto informácie: 12. 11. 2013

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Tvorba prezentačných textov + preklady

Predpokladaná hodnota zákazky: 13 000,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 28. 11. 2013

Dátum uverejnenia tejto informácie: 5. 11. 2013

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Propagačná brožúra, 30 tis. ks

Predpokladaná hodnota zákazky: 16 000,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: december 2013

Dátum uverejnenia tejto informácie: 04. 11. 2013

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Kreatívna kampaň

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 000,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: október 2013

Dátum uverejnenia tejto informácie: 04. 11. 2013

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Výroba a tlač pohľadníc, záložiek

Predpokladaná hodnota zákazky: 4 000,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 25. 11. 2013

Dátum uverejnenia tejto informácie: 16. 10. 2013

 

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Minulosť, prítomnosť a budúcnosť Zelenej žaby - workshop

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 200,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 15. 09. 2013

Dátum uverejnenia tejto informácie: 06. 08. 2013