Objednávky

 

číslo

popis objednaného plnenia

Cena s DPH

dátum vyhotovenia

dodávateľ

objednávku podpísal

13001

Výstavný stánok + plocha na výstave

3582,00 EUR

2013-01-02

Incheba, a. s.

Viedenská cesta 3-7

851 Bratislava IČO: 002110870

Mgr. S. Havelková

13002

Vystúpenie počas Fašiangovej soboty

300,00
EUR

2013-01-23

DH Rovina – Peter Čeliga Športová 697 92207 Veľké Kostolany
IČO 6410127020

Mgr. S. Havelková

13003

Vystúpenie – kultúrno-spoločenský program

1860,00EUR

2013-01-29

DFS Kornička Karpatská 40

91101  Trenčín

IČO: 36118419

Mgr. S. Havelková

13004

Kultúrno-spoločenský program

560,00 EUR

2013-03-02

OZ Ambrelo, Sputnikova 19,

821 02  Bratislava, IČO: 30869455

Mgr. S. Havelková

13005

Kultúrno-spoločenský program

350,00 EUR

2013-03-02

Dívčí saxofonový orchestr, Leoše Janáčka 853,

763 26  Luhačovice, ČR, IČO: 49157191

Mgr. S. Havelková

13006

Kultúrno-spoločenský program

300,00 EUR

2013-03-02

Spolok dychová hudba Trenčianska dvanástka, Kubranská 238, 911 01  Trenčín

Mgr. S. Havelková

13007

Moderovanie Otváranie kúpeľnej sezóny

60,00 EUR

2013-14-16

Hudobná skupina R&K Band

Hodžova 90

911 01  Trenčín

IČO: 37919698

Mgr. S. Havelková

13008

Ozvučenie – Míľa pre mamu

250,00
EUR

2013-04-16

Disco Music Centre club
Športovcov 666/17
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 14191083

Mgr. S. Havelková

13009

Prednášky o historickej železnici

200,00 EUR

2013-04-19

TREŽ, n.o.

M.R.Štefánika 376/30

914 01  Trenčianska Teplá

IČO: 45740348

Mgr. S. Havelková

13010

Folklórny súbor

400,00 EUR

2013-04-19

Ing. Radovan Bakaľár NBT

Hlavná 156

951 95  Obyce

IČO: 31130950

Mgr. S. Havelková

13011

Revitalizácia kúpeľných zón  - výrub stromov, odvoz

5478,00 EUR

2013-03-22

 Poľnohospodárske družstvo Flóra

Ľ. Podjavorinskej 455/7

914 01  Trenčianska Teplá

IČO. 00589403 

Mgr. S. Havelková

13012

Ozvučenie – koncertyFRK

500,00
EUR

2013-04-22

Disco Music Centre club
Športovcov 666/17
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 14191083

Mgr. S. Havelková

13013

Jazdy historickým vláčikom

200,00 EUR

2013-04-22

TREŽ, n.o.

M.R.Štefánika 376/30

914 01  Trenčianska Teplá

IČO: 45740348

Mgr. S. Havelková

13014

Ozvučenie

210,00

2013-04-22

Pavol Vakoš – Vakoš family

Motešice 303

913 26 Motešice

IČO: 17561515

Mgr. S. Havelková

13015

Skákací hrad k električke

292,20

2013-05-16

Cover Trenčín s.r.o.

Majerská 1998/20A

911 05 Trenčín

IČO: 36340791

Mgr. S. Havelková

13016

Občerstvenie Prehliadka ľudovej hudby a tanca

690,00

2013-05-16

ALMIPA, s.r.o.

Kúpeľná 28

914 51  Trenčianske Teplice

IČO: 36301574

Mgr. S. Havelková

13017

Vystúpenie

200,00

2013-05-23

Škola ADIA, súbor Kľumok

Biskupická 13

911 04  Trenčín

IČO: 31202756

Mgr. S. Havelková

13018

Vystúpenia 3x

690,00

2013-05-23

TRIPO, s.r.o.

Clementisova 8

911 01  Trenčín

IČO: 45723931

Mgr. S. Havelková

13019

Divadelné vystúpenie

516,00

2013-06-03

JELEN  DRUMS, s.r.o.

Kozmonautov 13

900 21 Svätý Jur

IČO: 46601988

Mgr. S. Havelková

13020

Mobilné toalety - prenájom

216,00

2013-06-03

TOI TOI DIXI spol. s r. o.

Stará Vajnorská 37

831 04  Bratislava

IČO: 36383074

Mgr. S. Havelková

13021

Vystúpenia 6x

1800,00

2013-06-03

Jozef Králik – Hudobná rodukcia Vážska 4 91441 Nemšová

IČO: 6701166637

Mgr. S. Havelková

13022

Vystúpenia 3x

600,00

2013-06-12

VEMO, s.r.o.

Magnezitánska 11

040 01  Košice

IČO: 31662421

Mgr. S. Havelková

13023

Zapožičanie jarmočných stánkov

550,00

2013-06-12

Mestské hospodárstvo a správa lesov

Soblahovská 65

912 50 Trenčín

IČO: 37920413

Mgr. S. Havelková

13024

Baner ku kultúrnym podujatiam

120,00

2013-06-17

Zepelin, s.r.o.

M. R. Štefánika 7061

911 01  Trenčín

IČO: 36322181

Mgr. S. Havelková

13025

Ozvučenie k vystúpeniam

300,00

2013-06-17

Disco Music Centre club
Športovcov 666/17
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 14191083

Mgr. S. Havelková

13026

Skákací hrad k električke

245,00

2013-05-16

Cover Trenčín s.r.o.

Majerská 1998/20A

911 05 Trenčín

IČO: 36340791

Mgr. S. Havelková

13027

Prednášky o historickej železnici

200,00 EUR

2013-06-06

TREŽ, n.o.

M.R.Štefánika 376/30

914 01  Trenčianska Teplá

IČO: 45740348

Mgr. S. Havelková

13028

Mobilné toalety - prenájom

288,00

2013-06-17

TOI TOI DIXI spol. s r. o.

Stará Vajnorská 37

831 04  Bratislava

IČO: 36383074

Mgr. S. Havelková

13029

Výstavná plocha Incheba

3480,00

2013-06-18

Incheba, a. s.

Viedenská cesta 3-7

85101  Bratislava

IČO:00211087

Mgr. S. Havelková

13030

Ozvučenie Deň zdravia

350,00

2013-06-25

Disco Music Centre club
Športovcov 666/17
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 14191083

Mgr. S. Havelková

13031

Vystúpenie

120,00

2013-06-25

Kepeždanka, o.z.

Hájske 166

951 33

IČO: 42120811

Mgr. S. Havelková

13032

Občerstvenie pre účinkujúcich

150,00

2013-06-25

Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.

T. G. Masaryka 21

914 51  Trenčianske Teplice

IČO: 34129316

Mgr. S. Havelková

13033

Parkový mobiliár

11978,40

2013-06-25

Mmcité2, s.r.o.

Brnianska 2

911 05  Trenčín

IČO: 36320854

Mgr. S. Havelková

13034

Technické zabezpečenie Jadran CUP 2013

999,00

2013-06-25

JOMIRA s. r. o.

Masarykova 607/31

914 51  Trenčianske Teplice

IČO: 45448141

Mgr. S. Havelková

13035

Občerstvenie Jadran Cup

300,00

2013-06-25

Almipa s.r.o.

Kúpeľná 28

914 51  Trenčianske Teplice

IČO: 36301574

Mgr. S. Havelková

13036

Zapožičanie pódia

366,00

2013-06-25

Bc. Anton Šepták – TONAS

Potočná 13/89

911 01  Trenčín

IČO: 22822011

Mgr. S. Havelková

13037

Ozvučenie 20. – 21. 7. 2013

340,00

2013-06-25

Disco Music Centre club
Športovcov 666/17
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 14191083

Mgr. S. Havelková

13038

Ozvučenie Hudobného leta

1120,00

2013-06-25

Disco Music Centre club
Športovcov 666/17
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 14191083

Mgr. S. Havelková

13039

Ozvučenie koncertu

354,00

2013-06-25

Bc. Anton Šepták – TONAS

Potočná 13/89

911 01  Trenčín

IČO: 22822011

Mgr. S. Havelková

13040

Ozvučenie záverečného koncert HL

295,00

2013-07-19

Bc. Anton Šepták – TONAS

Potočná 13/89

911 01  Trenčín

IČO: 22822011

Mgr. S. Havelková

13041

Ozvučenie koncertu Robo Opatovský

295,00

2013-07-19

Bc. Anton Šepták – TONAS

Potočná 13/89

911 01  Trenčín

IČO: 22822011

Mgr. S. Havelková

13042

Koncert Božany Verešovej

350,00

2013-07-19

MAJA  PRODUCTION spol. s r. o.

Skalická cesta 7

831 02  Bratislava

IČO: 35920483

Mgr. S. Havelková

13043

Vystúpenie FS Kýčer

400,00

2013-07-19

Mesto Myjava

M. R. Štefánika 4

907 14  Myjava

IČO: 309745

Mgr. S. Havelková

13044

Vystúpenie

252,00

2013-07-19

Trial plus s. r. o.

SNP 7/13

018 51  Nová Dubnica

IČO: 36553786

Mgr. S. Havelková

13045

Vystúpenie

252,00

2013-07-19

Peter Parnica – PE-PAR

SNP 2/11

914 51  Trenčianske Teplice

IČO: 33171351

Mgr. S. Havelková

13046

Kvetinová výzdoba

400,00

2013-07-22

Anna Hamajová – apropé

Sibírska 14

911 01  Trenčín

IČO: 41905695

Mgr. S. Havelková

13047

Prednášky o historickej železnici

200,00

2013-07-22

TREŽ, n.o.

M.R.Štefánika 376/30

914 01  Trenčianska Teplá

IČO: 45740348

Mgr. S. Havelková

13048

Ozvučenie 27. 7.

150,00

2013-07-27

Disco Music Centre club
Športovcov 666/17
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 14191083

Mgr. S. Havelková

13049

Preprava jarmočných stánkov

310,00

2013-08-13

Stavebniny Monolit, s.r.o.

Námestie sv. Anny 360/10

911 01  Trenčín

IČO: 36322024

Mgr. S. Havelková

13050

Fotografické služby (počas HL)

300,00

2013-08-13

Ján Zemiar – Boccacio

Cernyševského 37

851 01  Bratislava

IČO: 34451722

Mgr. S. Havelková

13051

Ozvučenie podujatí v auguste

770,00

2013-08-13

Disco Music Centre club
Športovcov 666/17
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 14191083

Mgr. S. Havelková

13052

Občerstvenie pre účinkujúcich počas FĽR

200,00

2013-08-13

JOMIRA s. r. o.

Masarykova 607/31

914 51  Trenčianske Teplice

IČO: 45448141

Mgr. S. Havelková

13053

Technické zabezpečenie vystúpenia

1000,00

2013-08-22

Ruya Taner

39/2 Paris Caddesi

Kavaklidere apt Ankara

 

13054

Preprava diváckych tribún

500,00

2013-08-28

Stavebniny Monolit, s.r.o.

Námestie sv. Anny 360/10

911 01  Trenčín

IČO: 36322024

Mgr. S. Havelková

13055

Prenájom pódia

224,64

2013-08-28

Bc. Anton Šepták – TONAS

Potočná 13/89

911 01  Trenčín

IČO: 22822011

Mgr. S. Havelková

13056

Výroba zľavovej karty

1990,00

2013-09-04

EDON Services, s.r.o.

Ivana Houdeka 41

031 01 Ružomberok

IČO: 44885521

Mgr. S. Havelková

13057

Vystúpenie

200,00

2013-09-04

Škola ADIA, súbor Kľumok

Biskupická 13

911 04  Trenčín

IČO: 31202756

Mgr. S. Havelková

13058

Osvetlenie Dni Teplíc

600,00

2013-09-04

Disco Music Centre club
Športovcov 666/17
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 14191083

Mgr. S. Havelková

13059

Vystúpenie Dni Teplíc

600,00

2013-09-04

Pavel Čepák TECHING

V slatinách 611/11

018 64  Košeca

IČO: 41462611

Mgr. S. Havelková

13060

Vystúpenie Dni Teplíc

300,00

2013-09-06

Eduard Štenci

1.mája 388

018 53  Bolešov

IČO: 35360208

Mgr. S. Havelková

13061

Uverejnenie plošnej inzercie

259,27

2013-09-11

Agentúra PARDON, s.r.o.

Jilemnického 23

911 01  Trenčín

IČO: 34141987

Mgr. S. Havelková

13062

Kvetinová výzdoba

100,00

2013-09-11

Anna Hamajová – apropé

Sibírska 14

911 01  Trenčín

IČO: 41905695

Mgr. S. Havelková

13063

Worshop Zelená žaba

2400,00

2013-09-11

Balnea Travel, s. r. o.

Bošácka 19

915 01  Nové Mesto

IČO: 46361146

Mgr. S. Havelková

13064

Ladenie klavír

50,00

2013-09-11

Alojz Michalec

M. R. Štefánika 173/28

017 01  Považská Bystrica

IČO: 32893329

Mgr. S. Havelková

13065

Prenájom stanu Burčiakový jarmok

290,40

2013-09-11

Cover Trenčín s.r.o.

Majerská 1998/20A

911 05 Trenčín

IČO: 36340791

Mgr. S. Havelková

13066

Vystúpenie Burčiakový jarmok

1600,00

2013-09-19

Veronika Blahovská

Nobelova 1

831 02  Bratislava

IČO: 9054206326

Mgr. S. Havelková

13067

OZ Lidovec

350,00

2013-09-19

Občianske združenie LIDOVEC

  1. Mája 133
  2. 956 17 Solčany

Mgr. S. Havelková

13068

Vystúpenie

500,00

2013-10-01

Miroslav Bušo

SNP 37

914 51  Trenčianske Teplice

IČO: 5401262702

Mgr. S. Havelková

13069

Osvetlenie

250,00

2013-10-01

Disco Music Centre club
Športovcov 666/17
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 14191083

Mgr. S. Havelková

13070

Apikácia do mobilu

11880,00

2013-10-01

TrloBit  Systems, s.r.o.

Biskupická 1802/50

911 01  Trenčín

IČO: 36326437

Mgr. S. Havelková

13071

Papierové tašky

1194,55

2013-10-07

Agentúra 208

Ľuda Zúbka 16

920 01  Hlohovec

IČO:36285323

Mgr. S. Havelková

13072

Tričká s logom

802,42

2013-10-25

Agentúra 208

Ľuda Zúbka 16

920 01  Hlohovec

IČO:36285323

Mgr. S. Havelková

13073

Kultúrne vystúpenie

1800,00

2013-10-25

Jozef Králik – Hudobná rodukcia Vážska 4 91441 Nemšová

IČO: 6701166637

Mgr. S. Havelková

13074

Infocesta

6915,00

2013-10-25

Balnea Travel, s.r.o.

Bošácka 19

915 01  Nové Mesto nad Váhom

Mgr. S. Havelková

13075

Mikulášsky program

1760,00

2013-11-04

SHŠ Wagus

M. Turkovej 26

911 01  Trenčín

IČO: 36119130

Mgr. S. Havelková

13076

Program 12. 12.

500,00

2013-11-11

LECA production s.r.o.

Martina Rázusa 25

911 01  Trenčín

IČO: 46079424

Mgr. S. Havelková

13077

Preprava hostí

170,00

2013-11-11

Chorvát s.r.o.

9.mája 469

913 21  Trenčianska Turná

IČO: 36321371

Mgr. S. Havelková

13078

Propagačné brožúry

18000,00

2013-11-25

Mlynské Luhy 86A

821 05 Bratislava 2

IČO: 18629555

Mgr. S. Havelková

13079

Zvukové a svetelné efekty

250,00

2013-11-25

Disco Music Centre club
Športovcov 666/17
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 14191083

Mgr. S. Havelková

13080

Kreatívna kampaň

2915,40

2013-11-25

LOWE  GGK

Mlynské Luhy 86A

821 05 Bratislava 2

IČO: 18629555

Mgr. S. Havelková

13081

Prenájom sály + catering

4740

2013-11-27

Spicybrown s.r.o. Partizánska424/9

914 51  Trenčianske Tplice

IČO: 46546707

Mgr. S. Havelková

13082

Doobiednávka výstavy ITF

1824,00

2013-11-27

Incheba, a. s.

Viedenská cesta 3-7

851 Bratislava IČO: 002110870

Mgr. S. Havelková

13083

Propagačné predmety

800,00

2013-11-27

Vivendi Slovakia s.r.o.

Veľkomoravská 6363/54

911 05  Trenčín

IČO: 45442240

Mgr. S. Havelková

13084

Nástenné kalendáre

1052,65

2013-11-27

IMI Trade, s.r.o.

Jánošíkova 21

010 01  Žilina

IČO: 31565531

Mgr. S. Havelková

13085

Výroba Jeleňa

998,00

2013-11-27

Technické služby mesta

SNP 154/71

914 51  Trenčianske Teplice

IČO: 00350672

Mgr. S. Havelková

13086

Prenájom miestnosti

1195,00

2013-11-27

BianKa plus,s.r.o.

M. R. Štefánika 73

940 01  Nové Zámky

IČO: 36306509

Mgr. S. Havelková

13087

Hudobné vystúpenie

1650,00

2013-11-27

Peter Bača

J. Weisseho 334/25

915 01  Nové Mesto nad Váhom

IČO: 32778481

Mgr. S. Havelková

13088

Vystúpenie

3915,00

2013-11-27

Ing. Irena Hlinková – NERIfoto

Sadinkova 115/12

915 01  Nové Mesto nad Váhom

IČO: 42274885

Mgr. S. Havelková

13089

Vystúpenia 10x

3020,00

2013-11-27

Jozef Králik – Hudobná rodukcia Vážska 4 91441 Nemšová

IČO: 6701166637

Mgr. S. Havelková

13090

Vystúpenie

4800,00

2013-11-27

Ing. Irena Hlinková – NERIfoto

Sadinkova 115/12

915 01  Nové Mesto nad Váhom

IČO: 42274885

Mgr. S. Havelková

13091

Výroba a tlač pohľadníc, záložiek

3540,00

2013-11-27

BEGRIP, s.r.o.

Továrenská 10

811 09  Braislava

IČO: 46864466

Mgr. S. Havelková

13092

Prezentačné texty

12000,00

2013-11-28

LOWE  GGK

Mlynské Luhy 86A

821 05 Bratislava 2

IČO: 18629555

Mgr. S. Havelková

13093

Prezentačné DVD

12460,00

2013-11-28

LOWE  GGK

Mlynské Luhy 86A

821 05 Bratislava 2

IČO: 18629555

Mgr. S. Havelková