Plán na rok 2018

OOCRTT  sa od svojho vzniku zúčastňuje veľtrhu ITF Slovakiatour v Bratislave, čo má v pláne aj naďalej. Určite v roku 2018 spustí online kampaň, má v úmysle pripraviť nové tlačené propagačné materiály – konkrétne Teplice a okolie z vtáčej perspektívy a brožúru Trenčianske teplice a 1. sv. vojna.

OOCRTT je rozhodnuté sa v roku 2018 zamerať na ponukové balíčky v súlade so stratégiou, ktorá má celoročne naplánované piliere, na základe ktorých budú ponukové balíčky stáť Plesová zima, Literárna jar, Hudobné leto a Divadená jeseň). Dôležité je, že návrat k noblese a tradíciám sa bude diať systematicky.

Radi by sme vymenili tiež mapy na námestí, zrevitalizovali navigačný systém pre peších, ako aj osadili centrálnu veľkoplošnú mapu.