Informácia o zadávaní zákazky

INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby /§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Úradný názov:            Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice

Poštová adresa:          M. R. Štefánika 4

Mesto/obec:                Trenčianske Teplice   

PSČ:                            914 51

IČO:                            42274885

Kontaktná osoba:       Mgr. Silvia Havelková

E-mail:                        oocrtt@teplice.sk

Telefón:                      032 655 67 25

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

cateringové služby na Fašiangy

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 350,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 1. 3. 2014

Dátum uverejnenia tejto informácie: 28. 1. 2014

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Hudobné vystúpenie – Peter Stašák

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 360,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 2. 7. 2014

Dátum uverejnenia tejto informácie: 30. 5. 2014

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Zabezpečenie mobiliáru kúpeľnej zóny – kúpeľného parku

Predpokladaná hodnota zákazky: 10 000,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 3. 6. 2014

Dátum uverejnenia tejto informácie: 30. 4. 2014

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Popové leto 2014

Predpokladaná hodnota zákazky: 19 000,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 16. 7. 2014

Dátum uverejnenia tejto informácie: 27. 5. 2014

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Náučný chodník Čvirigovec

Predpokladaná hodnota zákazky: 22 000,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 20. 7. 2014

Dátum uverejnenia tejto informácie: 10. 7. 2014

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Infocesta pre 40 touroperátorov

Predpokladaná hodnota zákazky: 5 500,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 30. 9. 2014

Dátum uverejnenia tejto informácie: 10. 9. 2014

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Orientačné tabule

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 700,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 10. 10. 2014

Dátum uverejnenia tejto informácie: 27. 9. 2014

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Podsvietená zostava orientačných tabúľ

Predpokladaná hodnota zákazky: 5 000,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 15. 10. 2014

Dátum uverejnenia tejto informácie: 1. 10. 2014

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Tlač - trhacie mapy

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 800,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 17. 10. 2014

Dátum uverejnenia tejto informácie: 3. 10. 2014

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Vytvorenie modulov pre existujúci web (modul cestovný ruch, modul fotogaléria)

Predpokladaná hodnota zákazky: 10 200,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 10. 11. 2014

Dátum uverejnenia tejto informácie: 24. 10. 2014

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Bedeker (prezentačná brožúra)

Predpokladaná hodnota zákazky: 17 000,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 10. 11. 2014

Dátum uverejnenia tejto informácie: 24. 10. 2014

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Tropical - vystúpenie ZRUŠENÉ!

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 600,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 14. 11. 2014

Dátum uverejnenia tejto informácie: 27. 10. 2014

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Kreatívny návrh a výroba modulového výstavneho stánku na veľtrhy  

Predpokladaná hodnota zákazky: 15 000,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 18. 11. 2014

Dátum uverejnenia tejto informácie: 7. 11. 2014

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Prenájom a výroba bilboardov                                                                               

Predpokladaná hodnota zákazky: 11 000,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 18. 11. 2014

Dátum uverejnenia tejto informácie: 7. 11. 2014

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Nákup reklamného priestoru – služby mediálnej agentúry v rámci online kampane   

Predpokladaná hodnota zákazky: 18 500,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 18. 11. 2014

Dátum uverejnenia tejto informácie: 7. 11. 2014

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Tlač propagačných materiálov, grafické a kreatívne práce, produkcia, preklady do 2 cudz. jazykov (Premeny v čase) 

Predpokladaná hodnota zákazky: 23 000,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 18. 11. 2014

Dátum uverejnenia tejto informácie: 7. 11. 2014

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Dizajn manuál – návrh, spracovanie, ochrana – copyright

Predpokladaná hodnota zákazky: 16 000,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 18. 11. 2014

Dátum uverejnenia tejto informácie: 7. 11. 2014

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Tematická infocesta Deti kvetov

Predpokladaná zákazky: 3 500,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 20. 11. 2014

Dátum uverejnenia tejto informácie: 10. 11. 2014

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Nákup 110m2 syntetického ľadu, hrúbka 15mm, typ spoja puzzle  - ZRUŠENÉ!

Predpokladaná zákazky: 17 500,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 20. 11. 2014

Dátum uverejnenia tejto informácie: 10. 11. 2014

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Založenie nového multižánrového festivalu

(s predpokladanou periodicitou)

Predpokladaná zákazky: 8 500,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 20. 11. 2014

Dátum uverejnenia tejto informácie: 10. 11. 2014

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Galaprogram pre seniorov

Predpokladaná zákazky: 4 200,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 18. 11. 2014

Dátum uverejnenia tejto informácie: 20. 11. 2014

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Úprava okolia outdoorového fitness centra (dlažba)

Predpokladaná zákazky: 5 000,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 1. 12. 2014

Dátum uverejnenia tejto informácie: 20. 11. 2014

 

Predmet obstarávania (názov pridelený zákazke):

Nákup stroja do oudoorového fitness centra (montáž, povrch) - modelácia bicepsov.

Predpokladaná zákazky: 3 000,- € bez DPH

Plánovaný dátum zadávania zákazky: 3. 12. 2014

Dátum uverejnenia tejto informácie: 24. 11. 2014