Faktúry 

predmet faktúry

cena
s DPH

zmluva, alebo objednávka
s ktorou faktúra súvisí

dátum vystavenia objednávky

dodávateľ

číslo faktúry

softvér – prevod. využitie práv

42,35

Objednávka č. 19001

3. 1. 2019

MRP – COMPANY, spol. s. r. o.
KPt. Ján Nálepku 607/25
976 46 Valaská
IČO: 31582320

21900376

dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora

120,-

ZM

 

JUDr. Mária Bustinová
advokátka
Ľ. Štúra 330/5
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 33907994

2019/01/03

   telefónne služby

3,36

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270

5491402625

internet

14,99

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270

5491409135

mobilné služby

10,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270

5491406752

mobilné služby

13,96

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270

5491408116

spotreba vody + spotreba elektriny

195,88

ZM

 

Kúpele  Trenčianske  Teplice a. s.
T. G. Masaryka 21 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34129316

180119013

koncesionárske poplatky

125,4

 

 

RTVS
Mlynská dolina
845 54 Bratislava

 

telefónne služby

3,36

ZM

 

Orange Slovensko a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270

5495971096

internet

14,99

ZM

 

Orange Slovensko a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270

5495977476

mobilné služby

10,-

ZM

 

Orange Slovensko a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270

5495974970

mobilné služby

10,-

ZM

 

Orange Slovensko a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270

5495976458

100ks šišiek

47,-

Objednávka č. 19003

19. 2. 2019

HOMOLKA, s. r. o. – pekáreň
Dolná Poruba 19
914 43
IČO: 44541961

2019100263

prenájom priestorov

800,-

ZM

 

Kúpele  Trenčianske  Teplice a. s.
T. G. Masaryka 21 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34129316

180119030

VII. Swing ples

6500,-

ZM

 

CULTURA o. z.
Partizánska 424/9
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 50382136

610190001

výzdoba koncertnej sály

400,-

Objednávka č. 19002

11. 1. 2019

Ing. Inna Andruščenková – INNESSA
Hrachová 16698/10
821 05 Bratislava
IČO: 50993577

2019/002

vystúpenie

200,-

Objednávka č. 19008

22. 2. 2019

Občianske združenie Čimhovskí heligonkári a Studienky
Čimhová 16
027 12 Čimhová
IČO: 31873936

2019002

občerstvenie pre účinkujúcich

202,50

Objednávka č. 19005

21. 2. 2019

JOMIRA, s. r. o.
T. G. Masaryka 31

914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 45448141

20190002

chlebíčky

210,-

Objednávka č. 19007

22. 2. 2019

Eva Pastorková
Revolučná 940/4

914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 34939555

20190004

prenájom priestorov

800,-

ZM

 

Kúpele  Trenčianske Teplice, a. s.
T. G. Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34129316

180119061

vykurovanie, spotreba elektrickej energie, spotreba vody

176,72

ZM

 

Kúpele  Trenčianske Teplice, a. s.
T. G. Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34129316

180119046

zákusky - veterník

117,-

Objednávka č. 19006

22. 2. 2019

Ján Ihriský – výroba a predaj cukrárenských výrobkov, s. r. o.
Nerudova 556/31
018 51 Nová Dubnica
IČO: 46951237

900282

kvety

144,-

Objednávka č. 19009

22. 2. 2019

Terra Green, s. r. o.
SNP 684/88
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 36690716

20190008

stravné lístky

447,55

ZM

 

Ticket Service,
s. r. o.
Karadžičova 8
P. O. Box 21
820 15 Bratislava
IČO: 52005551

03053-0173

vystúpenie

450,-

Objednávka č. 19004

20. 2. 2019

 Jadranka Sabršúlová – Handlovská
Podtatranského 8
811 05 Bratislava
IČO: 41477308

0312/2019

potvrdenie bankovej konfirmácie

78,-

Objednávka č. 19012

18. 3. 2019

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

IČO: 00151653

2019011828

prešitie poškodených banerov

336,-

Objednávka č. 19019

26. 3. 2019

Zepelin s. r. o.
Gen M. R. štefánika 7061
911 01 Trenčín
IČO: 36322181

FVT-2019-10-000036

občerstvenie

502,20

Objednávka č. 19015

19. 3. 2019

DOMOV Speváckeho zboru slovenských učiteľov
Partizánska ulica č. 11
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 00158232

020/2019

poskytnuté služby na základe dohody

120,-

ZM

 

JUDr. Mária Bustinová
advokátka
Ľ. Štúra 330/5
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 33907994

2019/01/29

Wander Book

20,-

Objednávka č. 19021

1. 4. 2019

Viera Rajnáková MARION
Strakova 3
811 01 Bratislava 1
IČO: 37126792

190W00048

4 víťazné poháre

56,20

Objednávka č. 19029

12. 4. 2019

CREidea, s. r. o.

Mostná 13
949 01 Nitra

IČO: 50882520

20190027

animačný program

250,-

Objednávka č. 19027

9. 4. 2019

World of Events s. r. o.
P. Jilemníckeho 326/30
059 21 Svit
IČO: 47209194

2019007

prenájom priestorov

800,-

 ZM

 

Kúpele  Trenčianske Teplice, a. s.
T. G. Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34129316

180119094

knižná publikácia OFF SEASON

100,-

Objednávka č. 19022

1. 4. 2019

Archimera, o. z.
Blumentálska 16
811 07 Bratislava
IČO: 42127891

06219

telefónne služby

3,36

ZM

 

Orange Slovensko a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270

5505120776

internet

14,99

ZM

 

Orange Slovensko a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270

5505127146

mobilné služby

10,-

ZM

 

Orange Slovensko a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270

5505124769

mobilné služby

10,-

ZM

 

Orange Slovensko a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270

5505126005

vystúpenie

200,-

Objednávka č. 19026

9. 4. 2019

Kultúrne centrum Kubrá
Kubranská 94
911 01 Trenčín
IČO: 37914120

012019

upgradvací balíček

140,-

Objednávka č. 19034

24. 4. 2019

PROGMA – Ing. Marcela Bebjaková
Legionárska 29
911 01 Trenčín
IČO: 31036279

2190197

kytice v rámci LJ

72,-

Objednávka č. 19018

26. 3. 2019

Terra Green, s. r. o.
SNP 684/88
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 36690716

20190012

produkcia videozáznamov, zvukových nahrávok, fotografické služby

390,-

ZM

 

Považie Company s. r. o.
Podhájska 963/19
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 47346515

 

elektrika, voda

136,84

ZM

 

Kúpele  Trenčianske Teplice, a. s.
T. G. Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34129316

180119113

promenádny koncert

300,-

Objednávka č. 19028

12. 4. 2019

Corp&art s. r. o.
Jánošikova 4916/22A
903 01 Senec
IČO: 50582097

192019

promenádne vystúpenie

350,-

Objednávka č. 19014

18. 3. 2019

Spolok Dychová hudba Bodovanka
Krivosúd – Bodovka 82
913 11 Krivosúd Bodovka
IČO: 31873936

1/2019

vystúpenie

1200,-

Objednávka č. 19013

18. 3. 2019

Mestské divadlo Trenčín
Bezručova 1196
911 01 Trenčín
IČO: 361 287 59

11/2019

spoluvysta-vovateľský poplatok

1958,-

ZM

 

Ministerstvo dopravy a výstavby
Slovenskej republiky
Námestie slobody 6
810 06 Bratislava
IČO: 30416094

1019039

ubytovanie a stravovanie

548,50

Objednávka č. 19030

23. 4. 2019

DOMOV Speváckeho zboru slovenských učiteľov
Partizánska ulica
č. 11
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 00158232

032/2019

prenájom priestorov

800,-

ZM

 

Kúpele  Trenčianske Teplice, a. s.
T. G. Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34129316

180119126

prenájom miestnosti

75,-

Objednávka č. 19023

1. 4. 2019

DOMOV Speváckeho zboru slovenských učiteľov
Partizánska ulica
č. 11
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 00158232

029/2019

zabezpečenie ukážok domácich zvierat

250,-

Objednávka č. 19032

23. 4. 2019

Pavol Adamať
Bošáca 247
913 07 Bošáca
IČO: 36131237

20190009

technické zabezpečenie podujatia

170,-

Objednávka č. 19035

23. 4. 2019

DMC Club
Športovcov 666/17
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 14191083

009/2019

technické zabezpečenie podujatia

300,-

Objednávka č. 19036

29. 4. 2019

DMC Club
Športovcov 666/17
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 14191083

011/2019

technické zabezpečenie

170,-

Objednávka č. 19040

2. 5. 2019

DMC Club
Športovcov 666/17
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 14191083

013/2019

vystúpenie

320,-

ZM

 

Dagmar Rostandt
9.mája 28
974 01 Banská Bystrica

 

technické zabezpečenie vystúpenia

450,-

Objednávka č. 19011

15. 3. 2019

Divčí saxofonový orchestr Luhačovice
Leoše Janáčka 853
763 26 Luhačovice
Česká republika
IČO: 49157191

040519