Objednávky

číslo

popis objednaného plnenia

Cena s DPH

dátum vyhotovenia

dodávateľ

objednávku podpísal

19001

softvér-prevod. využitie práv.

42,35

3. 1. 2019

MRP – COMPANY, spol. s. r. o.
Kpt. Jána Nálepku 607/25
976 46 Valaská
IČO: 31582320

Mgr. Silvia Havelková