Faktúry

predmet faktúry

cena
s DPH

zmluva, alebo objednávka
s ktorou faktúra súvisí

dátum vystavenia objednávky

dodávateľ

číslo faktúry

softvér – prevod. využitie práv

47,02

Objednávka

č. 21001

5. 1.

2021

MRP – COMPANY, spol. s. r. o.
kpt. Ján Nálepku 607/25
976 46 Valaská
IČO: 31582320

12101093

služby v oblasti ochrany osobných údajov

96,-

ZM

 

ISIT Slovakia, s. r. o.

Klincová 37

821 08 Bratislava

IČO: 44783990

21001

služby v oblasti BOZP a OPP

30,-

ZM

 

FIBEZ, s. r. o.

Rovná 1741/26

911 01 Trenčín

IČO: 44152086

10201622

občerstvenie

305,50

Objednávka

č. 20091

8. 10.

2020

JOMIRA s.r.o.

T. G. Masaryka 31

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 45448141

20200009

internet

11,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5598685721

mobilné služby

1,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5598638559

mobilné služby

10,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5598687941

dekorácie

8083,50

Objednávka

č. 20095

14. 10.

2020

PROFI DEKOR s.r.o.

Na vyhliadke 3

080 05 Prešov

IČO: 36729566

202034

úhrada za užívanie

57,02

ZM

 

Termia s.r.o.

Štvrť SNP 138

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36331414

7230000100

betónový

základ

500,-

Objednávka

č. 20113

30. 11.

2020

Drahomír Kadlečík

Zamarovská 15

911 05 Zamarovce

IČO: 17561817

09/2020

stravné lístky

1042,64

ZM

 

Ticket Service, s.r.o.

Karadžičova 8

P. O. BOX 21

820 15 Bratislava

IČO: 52005551

770407137

kiosk

20000,-

Objednávka

č. 20096

27. 10.

2020

QEX, a.s.

Brnianska 1

911 05 Trenčín

IČO: 00587257

202001344

koncesionárske poplatky

13,92

 

 

Rozhlas a televízia Slovenska

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

8842274885

občerstvenie

pre účinkujúcich

150,-

Objednávka

č. 20103

13. 11.

2020

JOMIRA s.r.o.

T. G. Masaryka 31

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 45448141

20200010

internet

11,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5603355231

mobilné služby

1,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5603308437

mobilné služby

10,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5603357821

úhrada za užívanie

57,02

ZM

 

Termia s.r.o.

Štvrť SNP 138

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36331414

7230000100

produkcia videozáznamov,  zvukových záznamov, fotografické služby

350,-

ZM

 

Považie Company

s.r.o.
Podhájska 963/19
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 47346515

2021009

služby v oblasti BOZP a OPP

30,-

ZM

 

FIBEZ, s. r. o.

Rovná 1741/26

911 01 Trenčín

IČO: 44152086

10210132

knihy

Trenčianske Teplice z neba

880,-

Objednávka č. 21002

15.1.

2021

CBS spol, s.r.o.

Kynceľová 54

974 01 Banská Bystrica

IČO: 36754749

21020007

služby v oblasti ochrany osobných údajov

96,-

ZM

 

ISIT Slovakia, s. r. o.

Klincová 37

821 08 Bratislava

IČO: 44783990

21051

súťaž

Najkrajšia kniha

Najkrajší propagačný materiál

o Slovensku

115,-

 

16. 2.

2021

Klub fotopublicistov

Slovenského syndikátu novinárov

Lichardova 51

976 13 Slovenská Ľupča

IČO: 30197465

2021018

internet

11,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5607975753

mobilné služby

1,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5607929763

mobilné služby

10,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5607977216

kontrolná

činnosť

180,-

ZM

 

AK JUDr. Gelatka,

s. r. o.

Námestie SNP 17

015 01 Rajec

IČO: 46633154

0382021

výroba videoklipov

3235,80

Objednávka

č. 20058

17. 8.

2020

DuoMedia s.r.o.

Modrý chodník 13

831 06 Bratislava 35

IČO: 36746835

2021006

úhrada za užívanie

57,02

ZM

 

Termia s.r.o.

Štvrť SNP 138

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36331414

7230000100

poplatok

78,-

ZM

 

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48

832 37 Bratislava

IČO: 00151653

2021008251

fotopoint

1297,60

Objednávka

č. 21005

25. 2.

2021

Rastislav Jakubek

NOMAD DESIGN

SNP 30

914 51 Trenčianske Teplice

DIČ: 1032731468

12021

služby v oblasti ochrany osobných údajov

96,-

ZM

 

ISIT Slovakia, s. r. o.

Klincová 37

821 08 Bratislava

IČO: 44783990

21092

produkcia videozáznamov,  zvukových záznamov, fotografické služby

350,-

ZM

 

Považie Company

s.r.o.
Podhájska 963/19
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 47346515

2021016

služby v oblasti BOZP a OPP

30,-

ZM

 

FIBEZ, s. r. o.

Rovná 1741/26

911 01 Trenčín

IČO: 44152086

10210266

propagačná publikácia

6499,98

Objednávka

č. 21004

25. 2.

2021

Polygroup, s.r.o.

Trenčianska 1261/80

914 41 Nemšová

IČO: 44631472

2021007

lavičky

65 ks

15096,-

Objednávka

č. 21003

15. 2.

2021

FEREX, s.r.o.

Vodná 23

949 01 Nitra

IČO: 17682258

20210266

knihy

Trenčianske Teplice z neba

1760,-

Objednávka č. 21002

15.1.

2021

CBS spol, s.r.o.

Kynceľová 54

974 01 Banská Bystrica

IČO: 36754749

21030070

stopy zvierat, doskočisko

2908,40

Objednávka

č. 20100

3. 11.

2020

Ing. Lucia Hanková

Hollého 200/18

073 01 Sobrance

IČO: 50892118

20210002

internet

11,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5612600279

mobilné služby

1,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5612554985

mobilné služby

10,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5612602115

produkcia videozáznamov,  zvukových záznamov, fotografické služby

350,-

ZM

 

Považie Company

s.r.o.
Podhájska 963/19
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 47346515

2021023

úhrada za užívanie

57,02

ZM

 

Termia s.r.o.

Štvrť SNP 138

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36331414

7230000100

profylaktické prehliadky a servis

36,-

ZM

 

QEX, a.s.

Brnianska 1

911 05 Trenčín

IČO: 00587257

213000106

služby v oblasti BOZP a OPP

30,-

ZM

 

FIBEZ, s. r. o.

Rovná 1741/26

911 01 Trenčín

IČO: 44152086

10210417

služby v oblasti ochrany osobných údajov

96,-

ZM

 

ISIT Slovakia, s. r. o.

Klincová 37

821 08 Bratislava

IČO: 44783990

21132

vajíčka

135,96

Objednávka

č. 21007

13. 4.

2021

MFP papier s.r.o.

Celiny 866

033 01 Liptovský Hrádok

IČO: 44937792

12101083

koncesionárske poplatky

13,92

 

 

Rozhlas a televízia Slovenska

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

8842274885

overenie účtovnej závierky

1500,00

ZM

 

Ing. Jana Daňová

Záhumnie 21

914 41 Nemšová

IČO: 42151813

2103005

internet

11,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5617215181

mobilné služby

1,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5617171073

mobilné služby

10,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5617217641

úhrada za užívanie

57,02

ZM

 

Termia s.r.o.

Štvrť SNP 138

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36331414

7230000100

produkcia videozáznamov,  zvukových záznamov, fotografické služby

350,-

ZM

 

Považie Company

s.r.o.
Podhájska 963/19
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 47346515

2021030

profylaktické prehliadky a servis

36,-

ZM

 

QEX, a.s.

Brnianska 1

911 05 Trenčín

IČO: 00587257

213000152

služby v oblasti ochrany osobných údajov

96,-

ZM

 

ISIT Slovakia, s. r. o.

Klincová 37

821 08 Bratislava

IČO: 44783990

21173

stravné lístky

501,­-

ZM

 

Ticket Service, s.r.o.

Karadžičova 8

P. O. BOX 21

820 15 Bratislava

IČO: 52005551

770428046

služby v oblasti BOZP a OPP

30,-

ZM

 

FIBEZ, s. r. o.

Rovná 1741/26

911 01 Trenčín

IČO: 44152086

10210567

licencia ESET Internet Security

62,90

Objednávka

č. 21013

17. 5.

2021

ESET, spol. s r. o.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

IČO: 31333532

202131896

úhrada za užívanie

57,02

ZM

 

Termia s.r.o.

Štvrť SNP 138

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36331414

7230000100

internet

11,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5621790577

mobilné služby

1,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5621746526

mobilné služby

10,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5621791912

nájom výkladu

360,-

ZM

 

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

T. G. Masaryka 21

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 34129316

180121110

generovanie a nahratie súborov

31,-

Objednávka

č. 21018

27. 5.

2021

PROGMA – Ing. Marcela Bebjaková

Legionárska 29

911 01 Trenčín

IČO: 31036279

2210216

vystúpenie

445,-

Objednávka

č. 21008

17. 5.

2021

Divadlo Jaja

Mgr. art Jana Pokorná Kelemenová

Púpavová 37

841 04 Bratislava

DIČ: 1043517057

5/2021

vystúpenie

100,-

Objednávka

č. 21010

17. 5.

2021

OZ Rytmus

Slnečná 4153/13

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36123609

012021

služby v oblasti BOZP a OPP

30,-

ZM

 

FIBEZ, s. r. o.

Rovná 1741/26

911 01 Trenčín

IČO: 44152086

10210715

produkcia videozáznamov,  zvukových záznamov, fotografické služby

350,-

ZM

 

Považie Company

s.r.o.
Podhájska 963/19
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 47346515

2021037

profylaktické prehliadky a servis

36,-

ZM

 

QEX, a.s.

Brnianska 1

911 05 Trenčín

IČO: 00587257

213000201

textílie

211,20

Objednávka

č. 21024

2. 6.

2021

Zepelin, s.r.o.

Gen. M. R. Štefánika 7061

911 01 Trenčín

IČO: 36322181

FVT-2021-10-000026

služby v oblasti ochrany osobných údajov

96,-

ZM

 

ISIT Slovakia, s. r. o.

Klincová 37

821 08 Bratislava

IČO: 44783990

21281

technické zabezpečenie

180,-

Objednávka

č. 21011

17. 5.

2021

DMC Club

Športovcov 666/17

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 14191083

002/2021

program

330,-

Objednávka

č. 21009

17. 5.

2021

Mgr. Peter Kobida – TATERKY

Halalovka 2398/32

911 08 Trenčín

IČO: 41624432

2021/051

kino

500,-

Objednávka

č. 21019

31. 5.

2021

Kristoff s. r. o.

Nádražná 1830/10

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 52018491

20210032

program

1500,-

Objednávka

č. 21014

27. 5.

2021

Slovenská asociácia silných mužov

Opatovská 15

911 01 Trenčín

IČO: 36130885

1106/21

vystúpenie

300,-

Objednávka

č. 21017

27. 5.

2021

FS ÚSMEV

Zdenka Vandžurová

Pádivého 4

911 01 Trenčín

IČO: 52251080

01/06/2021

poplatok za KO

59,28

 

 

Mesto Trenčianske Teplice

Gen. M. R. Štefánika 613/4

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 00312088

1939

internet

11,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5626320469

mobilné služby

1,55

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5626276977

mobilné služby

10,19

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5626322927

vystúpenie

1000,-

Objednávka

č. 21033

31. 5.

2021

Generácie, občianske združenie

17. novembra 287/4

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 50572351

FA 21023

úhrada za užívanie

57,02

ZM

 

Termia s.r.o.

Štvrť SNP 138

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36331414

7230000100

produkcia videozáznamov,  zvukových záznamov, fotografické služby

350,-

ZM

 

Považie Company

s.r.o.
Podhájska 963/19
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 47346515

2021044

vystúpenie

450,-

Objednávka

č. 21030

17. 6.

2021

SIMSALALA Simona Hudáková

Veľký Lapáš 1122

951 04 Veľký Lapáš

IČO: 50318501

4/2021

vystúpenie

1800,-

Objednávka

č. 21012

17. 5.

2021

FUN AGENCY s.r.o.

Janka Kráľa 140/1

962 71 Dudince

IČO: 51927110

20210017

predĺženie služby Štandard

219,40

Objednávka

č. 21039

30. 6.

2021

Webnode AG

Limmatquai 112

8001 Zurich

Switzerland

IČO: CH-170.3.036.124-0

2103318173

profylaktické prehliadky a servis

36,-

ZM

 

QEX, a.s.

Brnianska 1

911 05 Trenčín

IČO: 00587257

213000248

starostlivosť o zelené plochy

3998,-

ZM

 

SB AGRO s.r.o.

17. novembra 32

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36530514

710210001

vystúpenie

400,-

Objednávka

č. 21022

31. 5.

2021

Záujmové združenie folklórneho súboru

MLADOSŤ

Partizánska 151/3

018 41 Dubnica

IČO: 42014042

20210001

plastové poháre

21,79

Objednávka

č. 21040

1.7.

2021

AMARENA s.r.o.

Priemyselná 2

915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 46084401

21VF00806

služby v oblasti ochrany osobných údajov

96,-

ZM

 

ISIT Slovakia, s. r. o.

Klincová 37

821 08 Bratislava

IČO: 44783990

21340

technické zabezpečenie

300,-

Objednávka

č. 21015

27. 5.

2021

DMC Club

Športovcov 666/17

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 14191083

004/2021

technické zabezpečenie

300,-

Objednávka

č. 21027

7. 6.

2021

DMC Club

Športovcov 666/17

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 14191083

006/2021

technické zabezpečenie

600,-

Objednávka

č. 21026

7. 6.

2021

DMC Club

Športovcov 666/17

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 14191083

005/2021

technické zabezpečenie

180,-

Objednávka

č. 21033

25. 6.

2021

DMC Club

Športovcov 666/17

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 14191083

008/2021

koncert

1000,-

ZM

 

Miroslava Potančoková

Zadné Halny 39

977 01 Brezno

 

úhrada za užívanie

57,02

ZM

 

Termia s.r.o.

Štvrť SNP 138

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36331414

7230000100

služby v oblasti BOZP a OPP

30,-

ZM

 

FIBEZ, s. r. o.

Rovná 1741/26

911 01 Trenčín

IČO: 44152086

10210860

sadovnícke práce

4000,-

ZM

 

Terra Green, s.r.o.

SNP 684/88

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36690716

DZ2210001

technické zabezpečenie

350,-

Objednávka

č. 21016

27. 5.

2021

Ing. Adam Vakoš – AV audio

Štvrť SNP 682/83

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 52896081

2021/004

koncert

60,-

ZM

 

SOZA

Rastislavova 3

821 08 Bratislava 2

IČO: 00178454

2211101450

stravné lístky

746,76

ZM

 

Ticket Service, s.r.o.

Karadžičova 8

P. O. BOX 21

820 15 Bratislava

IČO: 52005551

770437873

Wander card, turistický denník

160,-

Objednávka

č. 21043

7. 7.

2021

Wander Book s.r.o.

Hodkovická 20/20

460 06 Liberec

ČR

IČO: 07662301

1210077

vystúpenie

150,-

Objednávka

č. 21031

25. 6.

2021

SZSU OZVENA

Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov

Partizánska 11

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 00158232

 

012/2021

technické zabezpečenie

180,-

Objednávka

č. 21032

25. 6.

2021

DMC Club

Športovcov 666/17

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 14191083

009/2021

vystúpenie

450,-

ZM

 

Veronika Stanková

Vodárenská 13

911 01 Trenčín

 

technické zabezpečenie

400,-

Objednávka

č. 21035

30. 6.

2021

DMC Club

Športovcov 666/17

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 14191083

011/2021

technické zabezpečenie

350,-

Objednávka

č. 21036

30. 6.

2021

DMC Club

Športovcov 666/17

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 14191083

012/2021

koncert

400,-

ZM

 

Pavol Štefánik

Nimnica 139

020 71 Nimnica

 

technické zabezpečenie

400,-

Objednávka

č. 21035

30. 6.

2021

DMC Club

Športovcov 666/17

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 14191083

011/2021

koncert

400,-

ZM

 

Roman Mečiar

Dlhá 44/19

971 01 Prievidza

 

technické zabezpečenie

300,-

Objednávka

č. 21034

30. 6.

2021

DMC Club

Športovcov 666/17

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 14191083

010/2021

profylaktické prehliadky a servis

36,-

ZM

 

QEX, a.s.

Brnianska 1

911 05 Trenčín

IČO: 00587257

213000290

starostlivosť o zelené plochy

3998,-

ZM

 

SB AGRO s.r.o.

17. novembra 32

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36530514

710210002

produkcia videozáznamov,  zvukových záznamov, fotografické služby

350,-

ZM

 

Považie Company

s.r.o.
Podhájska 963/19
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 47346515

2021055

koncesionárske poplatky

13,92

 

 

Rozhlas a televízia Slovenska

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

8842274885

služby v oblasti BOZP a OPP

30,-

ZM

 

FIBEZ, s. r. o.

Rovná 1741/26

911 01 Trenčín

IČO: 44152086

10210995

služby v oblasti ochrany osobných údajov

96,-

ZM

 

ISIT Slovakia, s. r. o.

Klincová 37

821 08 Bratislava

IČO: 44783990

21389

občerstvenie

150,-

Objednávka

č. 21046

14. 7.

2021

LUCAS plus, s.r.o.

Štvrť SNP 681/82

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 46511512

2021-178

vystúpenie

400,-

ZM

 

Jaroslav Nečesaný

Sídlisko pod kaštieľom 641/35

018 41 Dubnica nad Váhom

 

knihy 20 ks

240,-

Objednávka

č. 21053

9. 8.

2021

TREŽ, n. o.

M. R. Štefánika 376/30

914 51 Trenčianska Teplá

IČO: 45740348

20210004

koncert

120,-

ZM

 

SOZA

Rastislavova 3

821 08 Bratislava 2

IČO: 00178454

2211102495

internet

11,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5630907408

mobilné služby

1,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5630863978

mobilné služby

10,06

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5630908865

výstavba zaistenej cesty

10050,-

ZM

 

Mário Mutala

Nad Zábrehom 461/14

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 52541266

20210009

odznak

1200 ks

420,-

Objednávka

č. 21059

16. 8.

2021

Rastislav Jakubek

NOMAD DESIGN

SNP 30

914 51 Trenčianske Teplice

DIČ: 1032731458

2 2021

tašky

283,80

Objednávka

č. 21054

9. 8.

2021

HAMAVISS, s.r.o.

Palárikova 3073/6

934 01 Levice

IČO: 46396772

21132

vystúpenie

150,-

Objednávka

č. 21044

12. 7.

2021

FSS Opatovčan, n.o.

Opatovce 73

913 11 Opatovce

IČO: 53100646

10210001

koncert

1300,-

Objednávka

č. 21042

7. 7.

2021

My Haaf s.r.o.

Korytnicka 7

821 06 Bratislava

IČO: 46420061

1/2021

programový a organizačný koncept festivalu

74000,-

ZM

 

CULTURA o.z.

Partizánska 424/9

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 50382136

610210003

vystúpenie

240,-

Objednávka

č. 21057

16. 8.

2021

STAVbyFERO, s. r. o.

Dunajská 8

811 08 Bratislava

IČO: 50913166

2021016

technické zabezpečenie

500,-

Objednávka

č. 21066

17. 8.

2021

DMC Club

Športovcov 666/17

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 14191083

013/2021

vystúpenie

450,-

Objednávka

č. 21037

30. 6.

2021

Folklórny súbor ČÁKOVEC

Javorova 177/32

911 05 Trenčín

IČO: 45775427

1020210002

vystúpenie

660,-

Objednávka

č. 21055

11. 8.

2021

Ing. Adam Vakoš – AV audio

Štvrť SNP 682/83

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 52896081

2021/006

internet

11,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5635481781

mobilné služby

4,76

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5635437917

mobilné služby

10,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5635482986

kontrolná

činnosť

180,-

ZM

 

AK JUDr. Gelatka,

s. r. o.

Námestie SNP 17

015 01 Rajec

IČO: 46633154

0792021

vystúpenie

400,-

Objednávka

č. 21052

9. 8.

2021

Združenie občanov a priateľov obce Kokšov Bakša, o.z.

Kokšov Bakša 257

044 13 Valaliky

IČO: 50104586

V08/2021

germicídny žiarič

550,-

Objednávka

č. 21058

16. 8.

2021

DENTES, s.r.o.

Podzávoz 1947

022 01 Čadca

IČO: 36423882

2108191

prenájom stoličiek

90,-

Objednávka

č. 21073

25. 8.

2021

MCARS s.r.o.

Melčice – Lieskové 221

913 05 Melčice – Lieskové

IČO: 50448102

20210035

vystúpenie

2000,-

Objednávka

č. 21070

24. 8.

2021

Občianske združenie Spevácky zbor Slovenských učiteľov

Partizánska 11

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 37919016

2021 008 027

technické zabezpečenie

720,-

Objednávka

č. 21038

30. 6.

2021

DMC Club

Športovcov 666/17

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 14191083

015/2021

vystúpenie

600,-

Objednávka

č. 21048

9. 8.

2021

Huncúti

Drietoma 217

913 03 Drietoma

IČO: 51326248

04002021

úhrada za užívanie

57,02

ZM

 

Termia s.r.o.

Štvrť SNP 138

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36331414

7230010100

ilustrácie

4000,-

ZM

 

Ing. Veronika Guzoňová

Červené kopanice 515/12

914 51 Trenčianske Teplice

 

sada Trofej

115,-

Objednávka

č. 21079

31. 8.

2021

Poháry Bauer s.r.o.

Jandova 10/3

190 00 Praha 9

Česká republika

IČ: 27187284

e2100908

predĺženie registrácie

32,85

Objednávka

č. 21081

2. 9.

2021

Webnode AG

Limmatquai 112

8001 Zurich

Switzerland

IČO: CH-170.3.036.124-0

2103343533

služby v oblasti ochrany osobných údajov

96,-

ZM

 

ISIT Slovakia, s. r. o.

Klincová 37

821 08 Bratislava

IČO: 44783990

21424

produkcia videozáznamov,  zvukových záznamov, fotografické služby

350,-

ZM

 

Považie Company

s.r.o.
Podhájska 963/19
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 47346515

2021069

prenájom 2 ks mobilnej toalety

258,-

Objednávka

č. 21050

9. 8.

2021

TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO: 36383074

2021/08

prednášky, jazdy

4000,-

ZM

 

TREŽ, n.o.

M. R. Štefánika 376/30

914 01 Trenčianska Teplá

IČO: 45740348

20210006

reklamný

baner

6000,-

ZM

 

TREŽ, n.o.

M. R. Štefánika 376/30

914 01 Trenčianska Teplá

IČO: 45740348

20210007

organizácia podujatia

64000,-

ZM

 

CULTURA o.z.

Partizánska 424/9

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 50382136

610210018

služby v oblasti BOZP a OPP

30,-

ZM

 

FIBEZ, s. r. o.

Rovná 1741/26

911 01 Trenčín

IČO: 44152086

10211131

technické zabezpečenie

300,-

Objednávka

č. 21068

24. 8.

2021

DMC Club

Športovcov 666/17

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 14191083

016/2021

vystúpenie

250,-

Objednávka

č. 21072

24. 8.

2021

FSk DOLINA Omšenie

Omšenie 348

914 43 Omšenie

IČO: 50614321

012021

vystúpenie

600,-

Objednávka

č. 21047

9. 8.

2021

Miroslav Mikuš – MENEX

Novomeského 1320/2-14

957 04 Bánovce nad Bebravou

IČO: 35209283

2021002

vystúpenie

300,-

Objednávka

č. 21076

25. 8.

2021

ShowPortal s.r.o.

Starhradská 2

851 05 Bratislava

IČO: 47455993

550712021

profylaktické prehliadky a servis

36,-

ZM

 

QEX, a.s.

Brnianska 1

911 05 Trenčín

IČO: 00587257

213000334

koncerty

1040,-

Objednávka

č. 21061

16. 8.

2021

Miroslav Bušo

SNP 137/37

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 5401262702

01/2021

skákací hrad

144,-

Objednávka

č. 21065

16. 8.

2021

COVER SK s.r.o.

Majerská 1988/20A

911 05 Trenčín

IČO: 46806687

22108292

plakety

381,-

Objednávka

č. 21078

31. 8.

2021

Victoria ART s. r. o.

Nám. SNP 3

917 01 Trnava

IČO: 53919751

2021112

technické zabezpečenie

600,-

Objednávka

č. 21077

27. 8.

2021

Mgr. Peter Kobida – TATERKY

Halalovka 2398/32

911 08 Trenčín

IČO: 41624432

2021/083

technické zabezpečenie

400,-

Objednávka

č. 21080

31. 8.

2021

DMC Club

Športovcov 666/17

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 14191083

018/2021

vystúpenie

400,-

Objednávka

č. 21064

16. 8.

2021

Spolok DH Textilanka

Zamarovská 27

911 01 Trenčín

IČO: 31874533

2021008

technické zabezpečenie

1500,-

Objednávka

č. 21045

14. 7.

2021

REVEL sport club o.z.

Štvrť SNP 6

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 50008081

21021

technické zabezpečenie

380,-

Objednávka

č. 21069

24. 8.

2021

DMC Club

Športovcov 666/17

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 14191083

017/2021

moderovanie

400,-

Objednávka

č. 21089

6. 9.

2021

steewee, s.r.o.

Sústružnícka 1370/9

945 01 Komárno

IČO: 47524103

02092021

vystúpenie

200,-

Objednávka

č. 21090

6. 9.

2021

Jozef Králik

HUDOBNÁ PRODUKCIA

Vážska 4

914 41 Nemšová

IČO: 6701166637

05/2021

vystúpenie

400,-

Objednávka

č. 21074

25. 8.

2021

Peter Daňo

Budovateľská 2267/47

955 01 Topoľčany

IČO: 37765108

11/2021

technické zabezpečenie

1100,-

Objednávka

č. 21049

9. 8.

2021

HRDO ŠPORT – Rastislav Hrbáček

Tajovského 228/13

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 43223672

2021/9/3

plátno

246,74

Objednávka

č. 21096

6. 9.

2021

ARTMIE, spol. s r. o.

Strojárska 603/85

069 01 Snina

IČO: 36731684

A1614221

vystúpenie

300,-

Objednávka

č. 21094

6. 9.

2021

Mäso, Potraviny, Lašák s.r.o.

Rubín kapela

Pod Kalváriou 40

909 01 Skalica

IČO: 34139141

20210153

kytice

145,-

Objednávka

č. 21063

16. 8.

2021

Terra Green, s.r.o.

SNP 684/88

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36690716

20210011

občerstvenie

986,40

Objednávka

č. 21088

6. 9.

2021

Domov SZSU

Partizánska 11

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 00158232

023/2021

technické zabezpečenie

2000,-

Objednávka

č. 21085

6. 9.

2021

Trinity Triathlon Team o.z.

Záhradnícka 34

821 08 Bratislava

IČO: 42268095

21009

technické zabezpečenie

200,-

Objednávka

č. 21087

6. 9.

2021

DMC Club

Športovcov 666/17

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 14191083

020/2021

propagačné predmety

1000,-

Objednávka

č. 21093

6. 9.

2021

Základná škola A. Bagara

Štvrť SNP 6

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 34000976

1113100003

premietanie

2900,-

Objednávka

č. 21020

31. 5.

2021

LampART, s.r.o.

Karpatská 62

911 01 Trenčín

IČO: 47325615

008/2021

občerstvenie

200,-

Objednávka

č. 21021

31. 5.

2021

JOMIRA s.r.o.

T. G. Masaryka 31

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 45448141

2021001

občerstvenie

210,-

Objednávka

č. 21028

11. 6.

2021

JOMIRA s.r.o.

T. G. Masaryka 31

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 45448141

2021002

Medz. deň cyklistiky

1000,-

Objednávka

č. 21041

6 .7.

2021

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom

Športovcov 655

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36122530

202102

internet

11,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5640119632

mobilné služby

1,25

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5640076197

mobilné služby

10,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5640120835

stojany

174,90

Objednávka

č. 21099

6. 9.

2021

WAD, s.r.o.

Štepná 15

841 01 Bratislava

IČO: 36751073

2107/2165

technické zabezpečenie

288,-

Objednávka

č. 21098

6. 9.

2021

Ing. Dušan Ježík – AG – INFO tenis camp

Štvrť SNP 124/7

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 14127253

01/09/2021

koncert

200,-

ZM

 

Iveta Pružincová

Mayerova 376/6

914 01 Trenčianska Teplá

 

vystúpenie

400,-

Objednávka

č. 21095

6. 9.

2021

Peter Daňo

Budovateľská 2267/47

955 01 Topoľčany

IČO: 37765108

12/2021

prenájom

2 ks mobilnej toalety

258,-

Objednávka

č. 21084

6. 9.

2021

TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO: 36383074

139266966

plyšová ovca, plyšová žaba

1311,55

Objednávka

č. 21082

6. 9.

2021

Sketch, s. r. o.

Tomášikova 26

821 01 Bratislava

IČO: 47024071

1440/2021

ubytovanie a plná penzia

2152,60

Objednávka

č. 21062

16. 8.

2021

Domov SZSU

Partizánska 11

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 00158232

026/2021

produkcia videozáznamov,  zvukových záznamov, fotografické služby

350,-

ZM

 

Považie Company

s.r.o.
Podhájska 963/19
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 47346515

2021080

zabezpečenie plenéru a vernisáže

450,-

Objednávka

č. 21091

6. 9.

2021

Mgr. Alena Teicherová

Fándlyho 124/2

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 52888215

10921

profylaktické prehliadky a servis

36,-

ZM

 

QEX, a.s.

Brnianska 1

911 05 Trenčín

IČO: 00587257

213000390

úhrada za užívanie

57,02

ZM

 

Termia s.r.o.

Štvrť SNP 138

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36331414

7230010100

kytice

155,-

Objednávka

č. 21100

13. 9.

2021

Terra Green, s.r.o.

SNP 684/88

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36690716

20210015

prenájom

2 ks mobilnej toalety

258,-

Objednávka

č. 21083

6. 9.

2021

TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO: 36383074

139266405

služby v oblasti BOZP a OPP

30,-

ZM

 

FIBEZ, s. r. o.

Rovná 1741/26

911 01 Trenčín

IČO: 44152086

10211280

koncert

120,-

ZM

 

SOZA

Rastislavova 3

821 08 Bratislava 2

IČO: 00178454

2211113331

mediálna

kampaň

31000,-

Objednávka

č. 21060

16. 8.

2021

PR GURU, s.r.o.

Ľubovnianska 3194/6

851 07 Bratislava

IČO: 52609553

21VF07

21VF08

technické zabezpečenie

300,-

Objednávka

č. 21103

14. 9.

2021

DMC Club

Športovcov 666/17

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 14191083

022/2021

služby v oblasti ochrany osobných údajov

96,-

ZM

 

ISIT Slovakia, s. r. o.

Klincová 37

821 08 Bratislava

IČO: 44783990

21466

koncerty

1150,-

Objednávka

č. 21101

13. 9.

2021

Miroslav Bušo

SNP 137/37

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 5401262702

02/2021

náučné

tabule

1458,-

Objednávka

č. 21102

13. 9.

2021

NT SK s.r.o.

Boleráz 598

919 08 Boleráz

IČO: 52939782

18/10/2021

propagačný materiál

15194,65

Objednávka

č. 21071

24. 8.

2021

Polygroup, s.r.o.

Trenčianska 1261/80

914 41 Nemšová

IČO: 44631472

2021031

sadovnícke práce

5999,50

ZM

 

Terra Green, s.r.o.

SNP 684/88

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36690716

20210152

koncesionárske poplatky

13,92

 

 

Rozhlas a televízia Slovenska

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

8842274885

občerstvenie

271,45

Objednávka

č. 21056

11. 8.

2021

JOMIRA s.r.o.

T. G. Masaryka 31

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 45448141

2021003

občerstvenie

705,-

Objednávka

č. 21105

10. 10.

2021

JOMIRA s.r.o.

T. G. Masaryka 31

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 45448141

2021004

internet

11,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5644769057

mobilné služby

3,82

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5644726680

mobilné služby

10,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5644769884

prenájom 2 ks mobilnej toalety

258,-

Objednávka

č. 21104

4. 10.

2021

TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO: 36383074

139269527

marketingové aktivity

30000,-

ZM

 

CULTURA o.z.

Partizánska 424/9

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 50382136

610210022

úhrada za užívanie

57,02

ZM

 

Termia s.r.o.

Štvrť SNP 138

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36331414

7230010100

produkcia videozáznamov,  zvukových záznamov, fotografické služby

350,-

ZM

 

Považie Company

s.r.o.
Podhájska 963/19
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 47346515

2021088

stravné lístky

360,90

ZM

 

Ticket Service, s.r.o.

Karadžičova 8

P. O. BOX 21

820 15 Bratislava

IČO: 52005551

770451649

občerstvenie

301,80

Objednávka

č. 21107

15. 10.

2021

Domov SZSU

Partizánska 11

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 00158232

034/2021

profylaktické prehliadky a servis

36,-

ZM

 

QEX, a.s.

Brnianska 1

911 05 Trenčín

IČO: 00587257

213000439

propagačné predmety

1700,-

Objednávka

č. 21114

27. 10.

2021

Agentúra Pardon – TN, s.r.o.

Jilemnického 23

911 01 Trenčín

IČO: 34141987

85200425

starostlivosť o zelené plochy

3998,-

ZM

 

SB AGRO s.r.o.

17. novembra 32

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36530514

710210005

služby v oblasti ochrany osobných údajov

96,-

ZM

 

ISIT Slovakia, s. r. o.

Klincová 37

821 08 Bratislava

IČO: 44783990

21504

Týždeň artritídy

1300,-

Objednávka

č. 21086

6. 9.

2021

Hotel FLÓRA a.s.

17. Novembra 14

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 31420664

2210021

moderovanie

55,-

Objednávka

č. 21092

6. 9.

2021

Mgr. Alena Teicherová

Fándlyho 124/2

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 52888215

11121

služby v oblasti BOZP a OPP

30,-

ZM

 

FIBEZ, s. r. o.

Rovná 1741/26

911 01 Trenčín

IČO: 44152086

10211415

poťahy na stôl

232,80

Objednávka

č. 21113

26. 10.

2021

JTF partnership, s.r.o.

Majerská 178/4

020 61 Lednické Rovné

IČO: 44160097

FV-1167/2021

cyklostojany

1440,-

Objednávka

č. 21067

24. 8.

2021

Bimission s.r.o.

Nám. oslobodenia 4/10

905 01 Senica

IČO: 50141929

 

20210075

vodná hmla

3684,96

Objednávka

č. 21109

25. 10.

2021

IMTEC s.r.o.

Kadnárová 19

831 52 Bratislava

IČO: 46765719

202111084

internet

11,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5649427561

mobilné služby

1,63

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5649386114

mobilné služby

10,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5649429136

oprava lesného mobiliáru

3550,-

Objednávka

č. 21115

2. 11.

2021

Terra Green, s.r.o.

SNP 684/88

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36690716

20210157

výplň tabúľ a smerovníkov

1327,04

Objednávka

č. 21120

18. 11.

2021

JR print s.r.o.

SNP 126/12

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 46702628

5562021

úhrada za užívanie

57,02

ZM

 

Termia s.r.o.

Štvrť SNP 138

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36331414

7230010100

veľkonočné vajcia

1258,40

Objednávka

č. 21117

5. 11.

2021

Jan Bašta

Ouběnice 23

263 01 Dobříš

Česká republika

IČO: 68857080

2021041

kocky vedomostí

1299,20

Objednávka

č. 21051

9. 8.

2021

Ing. Lucia Hanková

Hollého 200/18

073 01 Sobrance

IČO: 50892118

20210046

podlinková komunikácia

3255,-

Objednávka

č. 21108

20. 10.

2021

Ing. Petra Vrláková

Modrý chodník 6593/13

831 06 Bratislava

IČO: 37495721

20210004

výzdoba

700,-

Objednávka

č. 21097

6. 9.

2021

Stredná odborná škola

Pruské 294

018 52 Pruské

IČO: 00159298

VFHC040/21

stavebné

práce

1467,60

Objednávka

č. 21116

2. 11.

2021

URSI – MONT s.r.o.

Červené Kopanice 518/16

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36728535

47/2021

joinstar test

45,-

Objednávka

č. 21123

26. 11.

2021

FaxCOPY a.s.

Palackého 29

911 01 Trenčín

IČO: 35729040

 340-21-00215

služby v oblasti BOZP a OPP

30,-

ZM

 

FIBEZ, s. r. o.

Rovná 1741/26

911 01 Trenčín

IČO: 44152086

10211550

služby v oblasti ochrany osobných údajov

96,-

ZM

 

ISIT Slovakia, s. r. o.

Klincová 37

821 08 Bratislava

IČO: 44783990

21561

úhrada za užívanie

69,62

ZM

 

Termia s.r.o.

Štvrť SNP 138

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36331414

7230010100

produkcia videozáznamov,  zvukových záznamov, fotografické služby

350,-

ZM

 

Považie Company

s.r.o.
Podhájska 963/19
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 47346515

2021099

vitrína

2790,-

Objednávka

č. 21119

8. 11.

2021

JPK print, s.r.o.

ČSA 333/25

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 44373066

2021618

technické zabezpečenie

320,-

Objednávka

č. 21122

26. 11.

2021

Rádio GO DeeJay s.r.o.

Vajanského 6

911 01 Trenčín

IČO: 44526903

210037

profylaktické prehliadky a servis

36,-

ZM

 

QEX, a.s.

Brnianska 1

911 05 Trenčín

IČO: 00587257

213000490

produkcia videozáznamov,  zvukových záznamov, fotografické služby

350,-

ZM

 

Považie Company

s.r.o.
Podhájska 963/19
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 47346515

2021107

starostlivosť o zelené plochy

3998,-

ZM

 

SB AGRO s.r.o.

17. novembra 32

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36530514

710210004

polep

39,36

Objednávka

č. 21126

17. 12.

2021

JR print s.r.o.

SNP 126/12

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 46702628

5982021

kalendár

2462,58

Objednávka

č. 2118

5. 11.

2021

Polygroup s. r. o.

Trenčianska 1261/80

914 41 Nemšová

IČO: 44631472

2021054

propagačné predmety

1028,59

Objednávka

č. 21124

14. 12.

2021

Agentúra 208, s. r. o.

Ľuda Zúbka 16

920 01 Hlohovec

IČO: 36285323

2021411

technické zabezpečenie

256,20

Objednávka

č. 21110

26. 10.

2021

DMC Club

Športovcov 666/17

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 14191083

027/2021

občerstvenie

104,40

Objednávka

č. 21125

14. 12.

2021

ALMIPA, s.r.o.

Kúpeľná 28

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36301574

592020

profylaktické prehliadky, servis

108,-

ZM

 

QEX, a.s.

Brnianska 1

911 05 Trenčín

IČO: 00587257

213000539

internet

11,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5654085431

mobilné služby

2,86

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5654044175

mobilné služby

10,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5654086005