Faktúry

predmet faktúry

cena
s DPH

zmluva, alebo objednávka
s ktorou faktúra súvisí

dátum vystavenia objednávky

dodávateľ

číslo faktúry

softvér – prevod. využitie práv

47,02

Objednávka

č. 21001

5. 1.

2021

MRP – COMPANY, spol. s. r. o.
kpt. Ján Nálepku 607/25
976 46 Valaská
IČO: 31582320

12101093

služby v oblasti ochrany osobných údajov

96,-

ZM

 

ISIT Slovakia, s. r. o.

Klincová 37

821 08 Bratislava

IČO: 44783990

21001

služby v oblasti BOZP a OPP

30,-

ZM

 

FIBEZ, s. r. o.

Rovná 1741/26

911 01 Trenčín

IČO: 44152086

10201622

občerstvenie

305,50

Objednávka

č. 20091

8. 10.

2020

JOMIRA s.r.o.

T. G. Masaryka 31

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 45448141

20200009

internet

11,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5598685721

mobilné služby

1,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5598638559

mobilné služby

10,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5598687941

dekorácie

8083,50

Objednávka

č. 20095

14. 10.

2020

PROFI DEKOR s.r.o.

Na vyhliadke 3

080 05 Prešov

IČO: 36729566

202034

úhrada za užívanie

57,02

ZM

 

Termia s.r.o.

Štvrť SNP 138

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36331414

7230000100

betónový

základ

500,-

Objednávka

č. 20113

30. 11.

2020

Drahomír Kadlečík

Zamarovská 15

911 05 Zamarovce

IČO: 17561817

09/2020

stravné lístky

1042,64

ZM

 

Ticket Service, s.r.o.

Karadžičova 8

P. O. BOX 21

820 15 Bratislava

IČO: 52005551

770407137

kiosk

20000,-

Objednávka

č. 20096

27. 10.

2020

QEX, a.s.

Brnianska 1

911 05 Trenčín

IČO: 00587257

202001344

koncesionárske poplatky

13,92

 

 

Rozhlas a televízia Slovenska

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

8842274885

občerstvenie

pre účinkujúcich

150,-

Objednávka

č. 20103

13. 11.

2020

JOMIRA s.r.o.

T. G. Masaryka 31

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 45448141

20200010

internet

11,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5603355231

mobilné služby

1,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5603308437

mobilné služby

10,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5603357821

úhrada za užívanie

57,02

ZM

 

Termia s.r.o.

Štvrť SNP 138

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36331414

7230000100

produkcia videozáznamov,  zvukových záznamov, fotografické služby

350,-

ZM

 

Považie Company

s.r.o.
Podhájska 963/19
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 47346515

2021009

služby v oblasti BOZP a OPP

30,-

ZM

 

FIBEZ, s. r. o.

Rovná 1741/26

911 01 Trenčín

IČO: 44152086

10210132

knihy

Trenčianske Teplice z neba

880,-

Objednávka č. 21002

15.1.

2021

CBS spol, s.r.o.

Kynceľová 54

974 01 Banská Bystrica

IČO: 36754749

21020007

služby v oblasti ochrany osobných údajov

96,-

ZM

 

ISIT Slovakia, s. r. o.

Klincová 37

821 08 Bratislava

IČO: 44783990

21051

súťaž

Najkrajšia kniha

Najkrajší propagačný materiál

o Slovensku

115,-

 

16. 2.

2021

Klub fotopublicistov

Slovenského syndikátu novinárov

Lichardova 51

976 13 Slovenská Ľupča

IČO: 30197465

2021018

internet

11,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5607975753

mobilné služby

1,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5607929763

mobilné služby

10,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5607977216

kontrolná

činnosť

180,-

ZM

 

AK JUDr. Gelatka,

s. r. o.

Námestie SNP 17

015 01 Rajec

IČO: 46633154

0382021

výroba videoklipov

3235,80

Objednávka

č. 20058

17. 8.

2020

DuoMedia s.r.o.

Modrý chodník 13

831 06 Bratislava 35

IČO: 36746835

2021006

úhrada za užívanie

57,02

ZM

 

Termia s.r.o.

Štvrť SNP 138

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36331414

7230000100

poplatok

78,-

ZM

 

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48

832 37 Bratislava

IČO: 00151653

2021008251

fotopoint

1297,60

Objednávka

č. 21005

25. 2.

2021

Rastislav Jakubek

NOMAD DESIGN

SNP 30

914 51 Trenčianske Teplice

DIČ: 1032731468

12021

služby v oblasti ochrany osobných údajov

96,-

ZM

 

ISIT Slovakia, s. r. o.

Klincová 37

821 08 Bratislava

IČO: 44783990

21092

produkcia videozáznamov,  zvukových záznamov, fotografické služby

350,-

ZM

 

Považie Company

s.r.o.
Podhájska 963/19
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 47346515

2021016

služby v oblasti BOZP a OPP

30,-

ZM

 

FIBEZ, s. r. o.

Rovná 1741/26

911 01 Trenčín

IČO: 44152086

10210266

propagačná publikácia

6499,98

Objednávka

č. 21004

25. 2.

2021

Polygroup, s.r.o.

Trenčianska 1261/80

914 41 Nemšová

IČO: 44631472

2021007

lavičky

65 ks

15096,-

Objednávka

č. 21003

15. 2.

2021

FEREX, s.r.o.

Vodná 23

949 01 Nitra

IČO: 17682258

20210266

knihy

Trenčianske Teplice z neba

1760,-

Objednávka č. 21002

15.1.

2021

CBS spol, s.r.o.

Kynceľová 54

974 01 Banská Bystrica

IČO: 36754749

21030070

stopy zvierat, doskočisko

2908,40

Objednávka

č. 20100

3. 11.

2020

Ing. Lucia Hanková

Hollého 200/18

073 01 Sobrance

IČO: 50892118

20210002

internet

11,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5612600279

mobilné služby

1,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5612554985

mobilné služby

10,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5612602115

produkcia videozáznamov,  zvukových záznamov, fotografické služby

350,-

ZM

 

Považie Company

s.r.o.
Podhájska 963/19
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 47346515

2021023

úhrada za užívanie

57,02

ZM

 

Termia s.r.o.

Štvrť SNP 138

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36331414

7230000100

profylaktické prehliadky a servis

36,-

ZM

 

QEX, a.s.

Brnianska 1

911 05 Trenčín

IČO: 00587257

213000106

služby v oblasti BOZP a OPP

30,-

ZM

 

FIBEZ, s. r. o.

Rovná 1741/26

911 01 Trenčín

IČO: 44152086

10210417

služby v oblasti ochrany osobných údajov

96,-

ZM

 

ISIT Slovakia, s. r. o.

Klincová 37

821 08 Bratislava

IČO: 44783990

21132

vajíčka

135,96

Objednávka

č. 21007

13. 4.

2021

MFP papier s.r.o.

Celiny 866

033 01 Liptovský Hrádok

IČO: 44937792

12101083

koncesionárske poplatky

13,92

 

 

Rozhlas a televízia Slovenska

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

8842274885

overenie účtovnej závierky

1500,00

ZM

 

Ing. Jana Daňová

Záhumnie 21

914 41 Nemšová

IČO: 42151813

2103005

internet

11,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5617215181

mobilné služby

1,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5617171073

mobilné služby

10,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5617217641

úhrada za užívanie

57,02

ZM

 

Termia s.r.o.

Štvrť SNP 138

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36331414

7230000100

produkcia videozáznamov,  zvukových záznamov, fotografické služby

350,-

ZM

 

Považie Company

s.r.o.
Podhájska 963/19
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 47346515

2021030

profylaktické prehliadky a servis

36,-

ZM

 

QEX, a.s.

Brnianska 1

911 05 Trenčín

IČO: 00587257

213000152

služby v oblasti ochrany osobných údajov

96,-

ZM

 

ISIT Slovakia, s. r. o.

Klincová 37

821 08 Bratislava

IČO: 44783990

21173

stravné lístky

501,­-

ZM

 

Ticket Service, s.r.o.

Karadžičova 8

P. O. BOX 21

820 15 Bratislava

IČO: 52005551

770428046

služby v oblasti BOZP a OPP

30,-

ZM

 

FIBEZ, s. r. o.

Rovná 1741/26

911 01 Trenčín

IČO: 44152086

10210567

licencia ESET Internet Security

62,90

Objednávka

č. 21013

17. 5.

2021

ESET, spol. s r. o.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

IČO: 31333532

202131896

úhrada za užívanie

57,02

ZM

 

Termia s.r.o.

Štvrť SNP 138

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36331414

7230000100

internet

11,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5621790577

mobilné služby

1,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5621746526

mobilné služby

10,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5621791912

nájom výkladu

360,-

ZM

 

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

T. G. Masaryka 21

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 34129316

180121110

generovanie a nahratie súborov

31,-

Objednávka

č. 21018

27. 5.

2021

PROGMA – Ing. Marcela Bebjaková

Legionárska 29

911 01 Trenčín

IČO: 31036279

2210216

vystúpenie

445,-

Objednávka

č. 21008

17. 5.

2021

Divadlo Jaja

Mgr. art Jana Pokorná Kelemenová

Púpavová 37

841 04 Bratislava

DIČ: 1043517057

5/2021

vystúpenie

100,-

Objednávka

č. 21010

17. 5.

2021

OZ Rytmus

Slnečná 4153/13

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36123609

012021

služby v oblasti BOZP a OPP

30,-

ZM

 

FIBEZ, s. r. o.

Rovná 1741/26

911 01 Trenčín

IČO: 44152086

10210715

produkcia videozáznamov,  zvukových záznamov, fotografické služby

350,-

ZM

 

Považie Company

s.r.o.
Podhájska 963/19
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 47346515

2021037

profylaktické prehliadky a servis

36,-

ZM

 

QEX, a.s.

Brnianska 1

911 05 Trenčín

IČO: 00587257

213000201

textílie

211,20

Objednávka

č. 21024

2. 6.

2021

Zepelin, s.r.o.

Gen. M. R. Štefánika 7061

911 01 Trenčín

IČO: 36322181

FVT-2021-10-000026

služby v oblasti ochrany osobných údajov

96,-

ZM

 

ISIT Slovakia, s. r. o.

Klincová 37

821 08 Bratislava

IČO: 44783990

21281

technické zabezpečenie

180,-

Objednávka

č. 21011

17. 5.

2021

DMC Club

Športovcov 666/17

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 14191083

002/2021

program

330,-

Objednávka

č. 21009

17. 5.

2021

Mgr. Peter Kobida – TATERKY

Halalovka 2398/32

911 08 Trenčín

IČO: 41624432

2021/051

kino

500,-

Objednávka

č. 21019

31. 5.

2021

Kristoff s. r. o.

Nádražná 1830/10

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 52018491

20210032

program

1500,-

Objednávka

č. 21014

27. 5.

2021

Slovenská asociácia silných mužov

Opatovská 15

911 01 Trenčín

IČO: 36130885

1106/21

vystúpenie

300,-

Objednávka

č. 21017

27. 5.

2021

FS ÚSMEV

Zdenka Vandžurová

Pádivého 4

911 01 Trenčín

IČO: 52251080

01/06/2021

poplatok za KO

59,28

 

 

Mesto Trenčianske Teplice

Gen. M. R. Štefánika 613/4

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 00312088

1939

internet

11,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5626320469

mobilné služby

1,55

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5626276977

mobilné služby

10,19

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5626322927

vystúpenie

1000,-

Objednávka

č. 21033

31. 5.

2021

Generácie, občianske združenie

17. novembra 287/4

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 50572351

FA 21023