Objednávky

 

číslo

popis objednaného plnenia

cena s DPH

dátum vyhotovenia

dodávateľ

objednávku podpísal

22001

softvér – prevod. využitie práv

47,02

3. 1.

2022

MRP-COMPANY, spol. s r. o.

Kpt. Jána Nálepku 607/25

976 46 Valaská

     IČO: 31582320

Mgr. Michaela Fedorová

22002

test

45,-

13. 1.

2022

FaxCopy a.s.

Domkárska 15

821 05 Bratislava

IČO: 35729040

Mgr. Michaela Fedorová

22003

Manfrotto XPRO

271,-

14. 1.

2022

Syntex Bratislava s.r.o.

Železničná 23

821 07 Bratislava

IČO: 35774673

Mgr. Michaela Fedorová

22004

propagačné texty

220,-

26. 1.

2022

Lieskovec s.r.o.

Červené kopanice 35

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36324981

Mgr. Michaela Fedorová

22005

vystúpenie

450,-

7. 2.

2022

Občianske združenie

Srdce heligónky

Oščadnica 476

023 01 Oščadnica

IČO: 50109065

Mgr. Michaela Fedorová

22006

vystúpenie

300,-

7. 2.

2022

FSk Dolina Omšenie

Omšenie 348

914 43 Omšenie

IČO: 50614321

Mgr. Michaela Fedorová

22007

program

1500,-

7. 2.

2022

Slovenská asociácia silných mužov

Opatovská 15

911 01 Trenčín

IČO: 36130885

Mgr. Michaela Fedorová

22008

vystúpenie

400,-

7. 2.

2022

Dubnické Divadlo

Pod hájom 1088/52

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 53001745

Mgr. Michaela Fedorová

22009

vystúpenie

500,-

10. 2.

2022

Štefan Hruštinec

Kolárovice 602

013 54 Kolárovice

IČO: 34756809

Mgr. Michaela Fedorová

22010

knihy

2640,-

10. 2.

2022

CBS spol, s.r.o.

Kynceľová 54

974 01 Kynceľová

IČO: 36754749

Mgr. Michaela Fedorová

22011

občerstvenie

200,-

16. 2.

2022

JOMIRA, s.r.o.

Masarykova 607/31

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 45448141

Mgr. Michaela Fedorová

22012

lišta

34,51

21. 2.

2022

Petra Ďurmeková MineDur

Štvrť SNP 132/21

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 52102521

Mgr. Michaela Fedorová

22013

vystúpenie

4500,-

23. 2.

2022

CLOVER MEDIA s.r.o.

Hodžova 1489/39

911 01 Trenčín

IČO: 48066249

Mgr. Michaela Fedorová

22014

defibrilačné elektródy

248,-

25. 2.

2022

PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.

Cabaj 504

951 17 Cabaj-Čápor

IČO: 36246590

Mgr. Michaela Fedorová

22015

kytice

107,-

11. 3.

2022

TERRA GREEN, s.r.o.

SNP 684/88

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36690716

Mgr. Michaela Fedorová

22016

Eset Internet Security

51,48

22. 3.

2022

ITC Systems, s.r.o.

Partizánska 7

017 01 Považská Bystrica

IČO: 36304921

Mgr. Michaela Fedorová

22017

citylighty

163,20

30. 3.

2022

JR print s.r.o.

SNP 126/12

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 46702628

Mgr. Michaela Fedorová

22018

propagačné texty

270,-

1.4.

       2022

Lieskovec s.r.o.

Červené kopanice 35

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36324981

Mgr. Michaela Fedorová

22019

technické zabezpečenie

200,-

4. 4.

2022

Ing. Adam Vakoš – AV audio

Štvrť SNP 682/83

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 52896081

Mgr. Michaela Fedorová

22020

technické zabezpečenie

200,-

4. 4.

2022

Ing. Adam Vakoš – AV audio

Štvrť SNP 682/83

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 52896081

Mgr. Michaela Fedorová

22021

ubytovanie a plná penzia

1294,-

6. 4.

2022

Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov

Partizánska 11

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 00158232

Mgr. Michaela Fedorová

22022

vystúpenie

20,-

8. 4.

2022

KVH Dukliansky priesmyk

Záhumenská 1983/18

911 01 Trenčín – Biskupice

IČO: 42014956

Mgr. Michaela Fedorová

22023

tašky

563,08

11. 4.

2022

HAMAVISS, s.r.o.

Palárikova 3073/6

934 01 Levice

IČO: 46396772

Mgr. Michaela Fedorová

22024

technické zabezpečenie

800,-

27. 4.

2022

Ing. Lubomír Vančo – CASALLIA

Súvoz 802

911 01 Trenčín

IČO: 33188807

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22025

občerstvenie

500,-

28. 4.

2022

JOMIRA, s. r. o.

T. G. Masaryka 21

914 51 Trenčianske Teplice

IČO:

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22026

grafické práce a tlač

900,-

28. 4.

2022

Polygroup, s.r.o.

Trenčianska 80

914 41 Nemšová

IČO: 44631472

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22027

program

500,-

28. 4.

2022

KreaTivO, s.r.o.

Gen. M. R. Štefánika 372/9

911 01 Trenčín

IČO: 50397206

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22028

vystúpenie

700,-

2. 5.

2022

Ing. Adam Vakoš – AV audio

Štvrť SNP 682/83

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 52896081

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22029

vystúpenie

600,-

2. 5.

2022

Štefan Hruštinec

Kolárovice 602

013 54 Kolárovice

IČO: 34756809

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22030

prenájom 2 ks skákací hrad

250,-

2. 5.

2022

Animačné centrum Dežerice s.r.o.

Dežerice 388

957 03 Dežerice

IČO: 46895710

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22031

program

400,-

2. 5.

2022

Sylvia Kobidová – Sylvyart

Halalovka 2398/32

911 08 Trenčín

IČO: 34596640

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22032

program

400,-

2. 5.

2022

Sylvia Kobidová – Sylvyart

Halalovka 2398/32

911 08 Trenčín

IČO: 34596640

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22033

technické zabezpečenie

400,-

16. 5.

2022

Ing. Lubomír Vančo – CASALLIA

Súvoz 802

911 01 Trenčín

IČO: 33188807

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22034

grafické práce a tlač

612,-

16. 5.

2022

JR print s.r.o.

SNP 126/12

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 46702628

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22035

prenájom toaletných kabín

198,-

19. 5.

2022

TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO: 36383074

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22036

prenájom toaletných kabín

198,-

19. 5.

2022

TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO: 36383074

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22037

prenájom toaletných kabín

198,-

19. 5.

2022

TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO: 36383074

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22038

premietanie

3260,-

20. 5.

2022

LampART, s.r.o.

Karpatská 62

911 01 Trenčín

IČO: 47325615

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22039

premietanie

495,-

20. 5.

2022

LampART, s.r.o.

Karpatská 62

911 01 Trenčín

IČO: 47325615

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22040

kytice

204,-

23. 5.

2022

TERRA GREEN, s.r.o.

SNP 684/88

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36690716

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22041

trofeje

58,50

1. 6.

2022

3G, s.r.o.

Bartošovce 110

086 42 Bartošovce

IČO: 46936238

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22042

páska

3,60

3. 6.

2022

Ing. Marcela Bebjaková – PROGMA

Trenčianska 83/22

018 51 Nová Dubnica

IČO: 31036279

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22043

propagačné texty

220,-

6. 6.

2022

Silvia Havelková

Červené kopanice 690/35

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 35178566

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22044

prenájom miestnosti

200,-

6. 6.

2022

Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o.

Nádražná ulica 1902/12

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36334227

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22045

prenájom pódia

400,-

17. 6.

2022

Ing. Lubomír Vančo – CASALLIA

Súvoz 802

911 01 Trenčín

IČO: 33188807

Mgr. Michaela

Fedorová

22046

občerstvenie

216,-

17. 6.

2022

Kúpele Zelená žaba, s.r.o.

17. novembra 17

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 44998597

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22047

filmy

336,-

22. 6.

2022

Asociácia slovenských filmových klubov

Gröslingová 43

811 09 Bratislava

IČO: 30812976

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22048

film

60,-

22. 6.

2022

Magic Box Slovakia, s.r.o.

Trenčianska 47

821 09 Bratislava

IČO: 35832550

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22049

občerstvenie pre účinkujúcich

500,-

29. 6.

2022

JOMIRA, s.r.o.

Masarykova 607/31

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 45448141

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22050

reklamná plocha

792,-

30. 6.

2022

Gryf reklamné štúdio, s.r.o.

Pažite 56

010 09 Žilina - Bytčica

IČO: 45939187

 

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22051

prenájom audio techniky

50,-

30. 6.

2022

Ing. Adam Vakoš – AV audio

Štvrť SNP 682/83

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 52896081

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22052

občerstvenie

300,-

6. 7.

2022

J@D trading s.r.o.

T. G. Masaryka 21

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36778257

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22053

catering

900,-

6. 7.

2022

CK Radis s.r.o.

Masarykova 31

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36322806

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22054

Medzinárodný deň cyklistiky

1000,-

11. 7.

2022

ŠKC Dubnica

Športovcov 655

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36122530

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22055

kytice

150,-

11. 7.

2022

Terra Green, s.r.o.

SNP 684/88

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36690716

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22056

organizačné zabezpečenie

1000,-

12. 7.

2022

Milan Stuhl

SNP 680/79

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 51565749

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22057

občerstvenie pre účinkujúcich

300,-

12. 7.

2022

JOMIRA, s.r.o.

Masarykova 607/31

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 45448141

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22058

on-line kampaň

14221,81

18. 7.

2022

PR GURU, s.r.o.

Ľubovnianska 3194/6

851 07 Bratislava 5

IČO: 52609553

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22059

stavebné práce

480,-

18. 7.

2022

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Mokráň záhon 4

821 04 Bratislava

IČO: 00896225

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22060

predstavenie

120,-

18. 7.

2022

Babadlo n.o.

Solivarská 80

080 01 Prešov

IČO: 50116070

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22061

údržba a kontrola stanovísk

600,-

18. 7.

2022

Marek Humaj

Gen. M. R. Štefánika 611/2

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 53566572

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22062

propagačné texty

220,-

18. 7.

2022

Silvia Havelková

Červené kopanice 690/35

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 35178566

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22063

vodná hmla

1872,-

22. 7.

2022

IMTEC s.r.o.

Kadnárová 19

831 52 Bratislava

IČO: 46765719

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22064

inštalácia

2020,-

22. 7.

2022

IMTEC s.r.o.

Kadnárová 19

831 52 Bratislava

IČO: 46765719

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22065

ubytovanie pre účastníkov

791,-

22. 7.

2022

AMO-PLUS, s.r.o.

Hotel Vila Anna

17. novembra 4

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36525561

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22066

vystúpenie

600,-

27. 7.

2022

Občianske združenie

Srdce heligónky

023 01 Oščadnica 476

IČO: 50109065

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22067

vystúpenie

200,-

27. 7.

2022

Občianske združenie Harmoniková akadémia

913 38 Soblahov 364

IČO: 51033119

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22068

občerstvenie

800,-

28. 7.

2022

Animačné centrum Dežerice s.r.o.

Dežerice 388

957 03 Dežerice

IČO: 46895710

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková