Objednávky

 

číslo

popis objednaného plnenia

cena s DPH

dátum vyhotovenia

dodávateľ

objednávku podpísal

22001

softvér – prevod. využitie práv

47,02

3. 1.

2022

MRP-COMPANY, spol. s r. o.

Kpt. Jána Nálepku 607/25

976 46 Valaská

     IČO: 31582320

Mgr. Michaela Fedorová

22002

test

45,-

13. 1.

2022

FaxCopy a.s.

Domkárska 15

821 05 Bratislava

IČO: 35729040

Mgr. Michaela Fedorová

22003

Manfrotto XPRO

271,-

14. 1.

2022

Syntex Bratislava s.r.o.

Železničná 23

821 07 Bratislava

IČO: 35774673

Mgr. Michaela Fedorová

22004

propagačné texty

220,-

26. 1.

2022

Lieskovec s.r.o.

Červené kopanice 35

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36324981

Mgr. Michaela Fedorová

22005

vystúpenie

450,-

7. 2.

2022

Občianske združenie

Srdce heligónky

Oščadnica 476

023 01 Oščadnica

IČO: 50109065

Mgr. Michaela Fedorová

22006

vystúpenie

300,-

7. 2.

2022

FSk Dolina Omšenie

Omšenie 348

914 43 Omšenie

IČO: 50614321

Mgr. Michaela Fedorová

22007

program

1500,-

7. 2.

2022

Slovenská asociácia silných mužov

Opatovská 15

911 01 Trenčín

IČO: 36130885

Mgr. Michaela Fedorová

22008

vystúpenie

400,-

7. 2.

2022

Dubnické Divadlo

Pod hájom 1088/52

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 53001745

Mgr. Michaela Fedorová

22009

vystúpenie

500,-

10. 2.

2022

Štefan Hruštinec

Kolárovice 602

013 54 Kolárovice

IČO: 34756809

Mgr. Michaela Fedorová

22010

knihy

2640,-

10. 2.

2022

CBS spol, s.r.o.

Kynceľová 54

974 01 Kynceľová

IČO: 36754749

Mgr. Michaela Fedorová

22011

občerstvenie

200,-

16. 2.

2022

JOMIRA, s.r.o.

Masarykova 607/31

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 45448141

Mgr. Michaela Fedorová

22012

lišta

34,51

21. 2.

2022

Petra Ďurmeková MineDur

Štvrť SNP 132/21

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 52102521

Mgr. Michaela Fedorová

22013

vystúpenie

4500,-

23. 2.

2022

CLOVER MEDIA SK s.r.o.

Hodžova 1489/39

911 01 Trenčín

IČO: 50291742

Mgr. Michaela Fedorová

22014

defibrilačné elektródy

248,-

25. 2.

2022

PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.

Cabaj 504

951 17 Cabaj-Čápor

IČO: 36246590

Mgr. Michaela Fedorová

22015

kytice

107,-

11. 3.

2022

TERRA GREEN, s.r.o.

SNP 684/88

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36690716

Mgr. Michaela Fedorová

22016

Eset Internet Security

51,48

22. 3.

2022

ITC Systems, s.r.o.

Partizánska 7

017 01 Považská Bystrica

IČO: 36304921

Mgr. Michaela Fedorová

22017

citylighty

163,20

30. 3.

2022

JR print s.r.o.

SNP 126/12

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 46702628

Mgr. Michaela Fedorová

22018

propagačné texty

270,-

1.4.

       2022

Lieskovec s.r.o.

Červené kopanice 35

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36324981

Mgr. Michaela Fedorová

22019

technické zabezpečenie

200,-

4. 4.

2022

Ing. Adam Vakoš – AV audio

Štvrť SNP 682/83

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 52896081

Mgr. Michaela Fedorová

22020

technické zabezpečenie

200,-

4. 4.

2022

Ing. Adam Vakoš – AV audio

Štvrť SNP 682/83

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 52896081

Mgr. Michaela Fedorová

22021

ubytovanie a plná penzia

1294,-

6. 4.

2022

Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov

Partizánska 11

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 00158232

Mgr. Michaela Fedorová

22022

vystúpenie

20,-

8. 4.

2022

KVH Dukliansky priesmyk

Záhumenská 1983/18

911 01 Trenčín – Biskupice

IČO: 42014956

Mgr. Michaela Fedorová

22023

tašky

563,08

11. 4.

2022

HAMAVISS, s.r.o.

Palárikova 3073/6

934 01 Levice

IČO: 46396772

Mgr. Michaela Fedorová

22024

technické zabezpečenie

800,-

27. 4.

2022

Ing. Lubomír Vančo – CASALLIA

Súvoz 802

911 01 Trenčín

IČO: 33188807

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22025

občerstvenie

500,-

28. 4.

2022

JOMIRA, s. r. o.

T. G. Masaryka 21

914 51 Trenčianske Teplice

IČO:

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22026

grafické práce a tlač

900,-

28. 4.

2022

Polygroup, s.r.o.

Trenčianska 80

914 41 Nemšová

IČO: 44631472

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22027

program

500,-

28. 4.

2022

KreaTivO, s.r.o.

Gen. M. R. Štefánika 372/9

911 01 Trenčín

IČO: 50397206

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22028

vystúpenie

700,-

2. 5.

2022

Ing. Adam Vakoš – AV audio

Štvrť SNP 682/83

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 52896081

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22029

vystúpenie

600,-

2. 5.

2022

Štefan Hruštinec

Kolárovice 602

013 54 Kolárovice

IČO: 34756809

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22030

prenájom 2 ks skákací hrad

250,-

2. 5.

2022

Animačné centrum Dežerice s.r.o.

Dežerice 388

957 03 Dežerice

IČO: 46895710

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22031

program

400,-

2. 5.

2022

Sylvia Kobidová – Sylvyart

Halalovka 2398/32

911 08 Trenčín

IČO: 34596640

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22032

program

400,-

2. 5.

2022

Sylvia Kobidová – Sylvyart

Halalovka 2398/32

911 08 Trenčín

IČO: 34596640

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22033

technické zabezpečenie

400,-

16. 5.

2022

Ing. Lubomír Vančo – CASALLIA

Súvoz 802

911 01 Trenčín

IČO: 33188807

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22034

grafické práce a tlač

612,-

16. 5.

2022

JR print s.r.o.

SNP 126/12

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 46702628

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22035

prenájom toaletných kabín

198,-

19. 5.

2022

TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO: 36383074

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22036

prenájom toaletných kabín

198,-

19. 5.

2022

TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO: 36383074

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22037

prenájom toaletných kabín

198,-

19. 5.

2022

TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO: 36383074

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22038

premietanie

3260,-

20. 5.

2022

LampART, s.r.o.

Karpatská 62

911 01 Trenčín

IČO: 47325615

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22039

premietanie

495,-

20. 5.

2022

LampART, s.r.o.

Karpatská 62

911 01 Trenčín

IČO: 47325615

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22040

kytice

204,-

23. 5.

2022

TERRA GREEN, s.r.o.

SNP 684/88

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36690716

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22041

trofeje

58,50

1. 6.

2022

3G, s.r.o.

Bartošovce 110

086 42 Bartošovce

IČO: 46936238

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22042

páska

3,60

3. 6.

2022

Ing. Marcela Bebjaková – PROGMA

Trenčianska 83/22

018 51 Nová Dubnica

IČO: 31036279

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22043

propagačné texty

220,-

6. 6.

2022

Silvia Havelková

Červené kopanice 690/35

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 35178566

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22044

prenájom miestnosti

200,-

6. 6.

2022

Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o.

Nádražná ulica 1902/12

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36334227

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22045

prenájom pódia

400,-

17. 6.

2022

Ing. Lubomír Vančo – CASALLIA

Súvoz 802

911 01 Trenčín

IČO: 33188807

Mgr. Michaela

Fedorová

22046

občerstvenie

216,-

17. 6.

2022

Kúpele Zelená žaba, s.r.o.

17. novembra 17

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 44998597

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22047

filmy

336,-

22. 6.

2022

Asociácia slovenských filmových klubov

Gröslingová 43

811 09 Bratislava

IČO: 30812976

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22048

film

60,-

22. 6.

2022

Magic Box Slovakia, s.r.o.

Trenčianska 47

821 09 Bratislava

IČO: 35832550

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22049

občerstvenie pre účinkujúcich

500,-

29. 6.

2022

JOMIRA, s.r.o.

Masarykova 607/31

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 45448141

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22050

reklamná plocha

792,-

30. 6.

2022

Gryf reklamné štúdio, s.r.o.

Pažite 56

010 09 Žilina - Bytčica

IČO: 45939187

 

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22051

prenájom audio techniky

50,-

30. 6.

2022

Ing. Adam Vakoš – AV audio

Štvrť SNP 682/83

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 52896081

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22052

občerstvenie

300,-

6. 7.

2022

J@D trading s.r.o.

T. G. Masaryka 21

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36778257

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22053

catering

900,-

6. 7.

2022

CK Radis s.r.o.

Masarykova 31

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36322806

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22054

Medzinárodný deň cyklistiky

1000,-

11. 7.

2022

ŠKC Dubnica

Športovcov 655

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36122530

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22055

kytice

150,-

11. 7.

2022

Terra Green, s.r.o.

SNP 684/88

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36690716

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22056

organizačné zabezpečenie

1000,-

12. 7.

2022

Milan Stuhl

SNP 680/79

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 51565749

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22057

občerstvenie pre účinkujúcich

300,-

12. 7.

2022

JOMIRA, s.r.o.

Masarykova 607/31

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 45448141

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22058

on-line kampaň

14221,81

18. 7.

2022

PR GURU, s.r.o.

Ľubovnianska 3194/6

851 07 Bratislava 5

IČO: 52609553

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22059

stavebné práce

480,-

18. 7.

2022

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Mokráň záhon 4

821 04 Bratislava

IČO: 00896225

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22060

predstavenie

120,-

18. 7.

2022

Babadlo n.o.

Solivarská 80

080 01 Prešov

IČO: 50116070

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22061

údržba a kontrola stanovísk

600,-

18. 7.

2022

Marek Humaj

Gen. M. R. Štefánika 611/2

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 53566572

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22062

propagačné texty

220,-

18. 7.

2022

Silvia Havelková

Červené kopanice 690/35

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 35178566

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22063

vodná hmla

1872,-

22. 7.

2022

IMTEC s.r.o.

Kadnárová 19

831 52 Bratislava

IČO: 46765719

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22064

inštalácia

2020,-

22. 7.

2022

IMTEC s.r.o.

Kadnárová 19

831 52 Bratislava

IČO: 46765719

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22065

ubytovanie pre účastníkov

791,-

22. 7.

2022

AMO-PLUS, s.r.o.

Hotel Vila Anna

17. novembra 4

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36525561

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22066

vystúpenie

600,-

27. 7.

2022

Občianske združenie

Srdce heligónky

023 01 Oščadnica 476

IČO: 50109065

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22067

vystúpenie

200,-

27. 7.

2022

Občianske združenie Harmoniková akadémia

913 38 Soblahov 364

IČO: 51033119

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22068

občerstvenie

800,-

28. 7.

2022

Animačné centrum Dežerice s.r.o.

Dežerice 388

957 03 Dežerice

IČO: 46895710

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22069

vstupy

200,-

11. 8.

2022

Kúpele Zelená Žaba, s.r.o.

17. november 17

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 44998597

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22070

dotlač materiálov

6504,80

11. 8.

2022

Polygroup, s.r.o.

Trenčianska 1261/80

914 41 Nemšová

IČO: 44631472

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22071

vystúpenie

300,-

15. 8.

2022

FSk Dolina Omšenie

Omšenie 348

914 43 Omšenie

IČO: 50614321

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22072

reklamné spoty

400,-

15. 8.

2022

Rádio GO DeeJay s.r.o.

Vajanského 6

911 01 Trenčín

IČO: 44526903

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22073

občerstvenie

300,-

15. 8.

2022

JOMIRA, s.r.o.

Masarykova 607/31

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 45448141

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22074

grafické práce a tlač

500,-

15. 8.

2022

JR print s.r.o.

SNP 126/12

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 46702628

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22075

kytice

352,-

15. 8.

2022

Terra Green, s.r.o.

SNP 684/88

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36690716

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22076

technické zabezpečenie

600,-

24. 8.

2022

Marián Tichý

K Výstavisku 526/2

911 01 Trenčín

IČO: 41620101

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22077

moderovanie

450,-

24. 8.

2022

steewee, s. r. o.

Sústružnícka 1370/9

945 01 Komárno

IČO: 47524103

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22078

vystúpenie

30,-

26. 8.

2022

KVH

Dukliansky priesmyk

Záhumenská 1983/18

911 01 Trenčín

IČO: 42014956

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22079

webová stránka

5400,-

26. 8.

2022

PERRY SOFT a. s.

Palackého 31

911 01 Trenčín

IČO: 51682265

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22080

vybudovanie a osadenie altánku

1600,-

30. 8.

2022

Slovenský skauting

31. zbor Irmy Ševcechovej

Krížová 516

914 01 Trenčianske Teplice

IČO: 00598721

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22081

prenájom toaletnej kabíny

198,-

30. 8.

2022

TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO: 36383074

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22082

vystúpenie

300,-

31. 8.

2022

Mäso, Potraviny, Lašák s.r.o.

Kapela Rubín

Pod Kalváriou 40

909 01 Skalica

IČO: 34139141

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22083

občerstvenie

150,-

31. 8.

2022

J@D trading s.r.o.

T. G. Masaryka 21

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36778257

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22084

prenájom toaletnej kabíny

198,-

5. 9.

2022

TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO: 36383074

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22085

veniec, kytice

164,-

5. 9.

2022

Terra Green, s.r.o.

SNP 684/88

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36690716

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22086

zabezpečenie organizácie

1750,-

5. 9.

2022

Trinity Triathlon Team

Záhradnícka 34

821 08 Bratislava

IČO: 42268095

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22087

ubytovanie

820,-

5. 9.

2022

AMO-PLUS, s.r.o.

Hotel Vila Anna

17. novembra 4

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36525561

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22088

maliarske plátno, farby na hodváb

232,90

5. 9.

2022

ARTMIE, spol. s r.o.

Strojárska 603/85

069 01 Snina

IČO: 36731684

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22089

polygrafické práce

305,-

5. 9.

2022

Filip Lukscheider – PIXELARENA

Partizánska 428/13

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 48049425

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22090

prenájom miestnosti a catering

466,-

6. 9.

2022

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

T. G. Masaryka 21

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 34129316

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22091

ubytovanie

76,40

12. 9.

2022

AMO-PLUS, s.r.o.

Hotel Vila Anna

17. novembra 4

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36525561

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22092

program

400,-

12. 9.

2022

Sylvia Kobidová – Sylvyart

Halalovka 2398/32

911 08 Trenčín

IČO: 34596640

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22093

propagačné texty

300,-

19. 9.

2022

Silvia Havelková

Červené kopanice 690/35

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 35178566

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22094

príprava publikácie

970,-

19. 9.

2022

Silvia Havelková

Červené kopanice 690/35

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 35178566

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22095

občerstvenie pre účinkujúcich

650,-

19. 9.

2022

JOMIRA, s.r.o.

Masarykova 607/31

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 45448141

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22096

koncerty

3283,-

19. 9.

2022

Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o.

Nádražná ulica 1902/12

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36334227

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22097

reklamné predmety

1240,-

19. 9.

2022

Agentúra Pardon – TN, s.r.o.

Jilemnického 23

911 01 Trenčín

IČO: 34141987

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22098

tlač publikácie

1000,-

23. 9.

2022

LÚČ, vydavateľské družstvo Bratislava

Mládežnícka 10

841 10 Bratislava

IČO: 00586391

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22099

prenájom miestnosti

350,-

23. 9.

2022

Hotel Most Slávy s.r.o.

17. novembra 11

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36365262

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22100

beseda

5469,35

23. 9.

2022

Hotel Most Slávy s.r.o.

17. novembra 11

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36365262

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22101

zabezpečenie výtvarného plenéru

450,-

26. 9.

2022

Mgr. Alena Teicherová

Fándlyho 124/2

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 52888215

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22102

technické zabezpečenie

1200,-

26. 9.

2022

HRDO ŠPORT – Rastislav Hrbáček

Tajovského 228/13

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 43223672

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22103

predĺženie

registrácie

32,85

26. 9.

2022

Webnode AG

Badenerstrasse 47

CH-8004 Zurich

Switzerland

IČO: CH-170.3.036.124-0

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22104

prenájom toaletnej kabíny

198,-

27. 9.

2022

TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO: 36383074

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22105

kalendár

4500,-

27. 9.

2022

Polygroup, s.r.o.

Trenčianska 1261/80

914 41 Nemšová

IČO: 44631472

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22106

Pohybom ku zdraviu

1600,-

3. 10.

2022

Hotel Flóra, a.s.

17. november 14

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 31420664

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22107

propagačné texty

420,-

3. 10.

2022

Silvia Havelková

Červené kopanice 690/35

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 35178566

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22108

vystúpenie

500,-

3. 10.

2022

Agentúra Forta Music

Plavecký Štvrtok 369

900 68 Plavecký Štvrtok

IČO: 34911278

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22109

občerstvenie

150,-

3. 10.

2022

JOMIRA, s.r.o.

Masarykova 607/31

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 45448141

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22110

knihy

352,-

6. 10.

2022

CBS spol. s.r.o.

Kynceľová 54

974 01 Kynceľová

IČO: 36754749

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22111

občerstvenie

320,-

6. 10.

2022

Eva Pastorková

Revolučná 940

914 01 Trenčianska Teplá

IČO: 3493955

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22112

servisná prehliadka

50,-

7. 10.

2022

PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková

Legionárska 29

911 01 Trenčín

IČO: 31036279

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22113

čečinová výzdoba

700,-

7. 10.

2022

Stredná odborná škola

Pruské 294

018 52 Pruské

IČO: 00159298

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22114

vystúpenie

300,-

14. 10.

2022

Spolok DH Textilanka z Trenčína

Zamarovská 27

911 05 Trenčín

IČO: 31874533

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22115

kvety pre účinkujúcich

200,-

14. 10.

2022

Terra Green, s.r.o.

SNP 684/88

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36690716

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22116

maľba exteriérových stien

4160,-

17. 10.

2022

Nomad Design

Rastislav Jakubek

SNP 30

914 51 Trenčianske Teplice

DIČ: 1032731468

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22117

propagačné texty

220,-

8. 11.

2022

Silvia Havelková

Červené kopanice 690/35

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 35178566

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22118

prenájom toaletnej kabíny

198,-

8. 11.

2022

TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO: 36383074

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22119

vystúpenie

450,-

8. 11.

2022

FS Úsmev

Pádivého 680/4

911 01 Trenčín

IČO: 52251080

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22120

vystúpenie

200,-

8. 11.

2022

FSk Dolina Omšenie

Omšenie 348

914 43 Omšenie

IČO: 50614321

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22121

prenájom toaletnej kabíny

198,-

8. 11.

2022

TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO: 36383074

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22122

technické zabezpečenie

600,-

14. 11.

2022

Kreativka s.r.o.

Veľká Hradná 33

913 24 Veľká Hradná

IČO: 52041972

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22123

vystúpenie

360,-

14. 11.

2022

Tenex s.r.o.

Ružová dolina 8

821 09 Bratislava

IČO: 31399011

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22124

vystúpenie

300,-

14. 11.

2022

Prvý levický umelecký spolok o.z.

Sládkovičova 2

934 01 Levice

IČO: 37862626

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22125

polep

34,96

14. 11.

2022

Filip Lukscheider – PIXELARENA

Partizánska 428/13

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 48049425

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22126

moderovanie

392,-

15. 11.

2022

KreaTIvka s.r.o.

Veľká Hradná 33

913 24 Veľká Hradná

IČO: 52041972

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22127

občerstvenie

560,-

15. 11.

2022

TTC Conulting, s. r. o.

Dukelská štvrť 948/11

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 46742336

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22128

občerstvenie

542,-

15. 11.

2022

AGS group s.r.o.

Gen. Goliana 1550/14

911 01 Trenčín

IČO: 50934937

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22129

technické zabezpečenie

350,-

15. 11.

2022

Lawine s.r.o.

Horná Súča 381

913 33 Horná Súča

IČO: 47830042

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22130

organizačné zabezpečenie

1250,-

28. 11.

2022

CK Radis, s.r.o.

Masarykova 31

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36322806

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22131

technické zabezpečenie

741,04

28. 11.

2022

CK Radis, s.r.o.

Masarykova 31

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36322806

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22132

propagačné predmety

1000,-

13. 12.

2022

ZŠ Andreja Bagara

SNP 6

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 34000976

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22133

tlač tabuliek a smerovníkov

900,-

13. 12.

2022

Filip Lukscheider – PIXELARENA

Partizánska 428/13

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 48049425

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22134

tlač publikácie

4575,-

13. 12.

2022

Polygroup s.r.o.

Trenčianska 1261/80

914 41 Nemšová

IČO: 44631472

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22135

údržba webovej stránky

1300,-

13. 12.

2022

PERRY SOFT a.s.

Palackého 31

911 01 Trenčín

IČO: 51682265

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22136

revitalizácia mobiliára

1400,-

13. 12.

2022

LIESKOVEC, s.r.o.

Červené Kopanice 690/35

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36324981

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22137

obnova tabúľ

1600,-

13. 12.

2022

JUBRIG s.r.o.

Mlýnská 326/13

602 00 Brno

Česká republika

IČO: 06649050

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22138

tašky

865,80

13. 12.

2022

HAMAVISS, s.r.o.

Palárikova 3073/6

934 01 Levice

IČO: 46396772

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22139

2 ks nabíjacia stanica MINI SPOT

5987,34

14. 12.

2022

JD ROZHLASY s. r. o.

Horní Bečva 968

756 57 Horní Bečva

Česká republika

IČO: 27797007

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22140

propagačné predmety

1700,04

16. 12.

2022

CreoCom, s.r.o.

Nitrianska 5

917 01 Trnava

IČO: 36691836

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22141

externý disk, Mini PC HP 260G4DM, LCD monitor, sejf, klávesnica

885,50

19. 12.

2022

Alza.sk s.r.o.

Sliačska 1/D

831 02 Bratislava

IČO: 36562939

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22142

softvér, inštalácia

257,15

19. 12.

2022

Alza.sk s.r.o.

Sliačska 1/D

831 02 Bratislava

IČO: 36562939

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22143

dotlač materiálov

4100,-

20. 12.

2022

Polygroup, s.r.o.

Trenčianska 1261/80

914 41 Nemšová

IČO: 44631472

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

22144

propagačné predmety

400,-

20. 12.

2022

ARLAM s.r.o.

Brnianska 420/2A

911 05 Trenčín

IČO: 36329371

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková