Faktúry

 

predmet faktúry

cena
s DPH

zmluva, alebo objednávka
s ktorou faktúra súvisí

dátum vystavenia objednávky

dodávateľ

číslo faktúry

služby v oblasti BOZP a OOP

30,-

ZM

 

FIBEZ, s. r. o.

Rovná 1741/26

911 01 Trenčín

IČO: 44152086

10221630

služby v oblasti ochrany osobných údajov

96,-

ZM

 

ISIT Slovakia, s. r. o.

Klincová 37

821 08 Bratislava

IČO: 44783990

22626

koncert

60,-

ZM

 

SOZA

Rastislavova 3

821 08 Bratislava 2

IČO: 00178454

2221124465

softvér - upgrade

83,-

Objednávka

č. 23001

2. 1.

2023

MRP-COMPANY, spol. s r. o.

Kpt. Jána Nálepku 607/25

976 46 Valaská

IČO: 31582320

22300629

koncesionárske poplatky

13,92

 

 

Rozhlas a televízia Slovenska

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

8842274885

12 ks pneumatická pružina

76,92

Objednávka

č. 23002

12. 1.

2023

PDM Autosúčiastky s.r.o.

Veľká okružná 1

010 01 Žilina

IČO: 46744134

2300608

plastové vajíčka

144,50

Objednávka

č. 23005

18. 1.

2023

MFP papier s.r.o.

Celiny 866

033 01 Liptovský Hrádok

IČO: 44937792

12300259

úhrada za užívanie

69,62

ZM

 

Termia s.r.o.

Štvrť SNP 138

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36331414

7230010100

internet

15,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5713978358

mobilné služby

12,00

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5713979642

mobilné služby

3,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5713942605

služby v oblasti BOZP a OOP

30,-

ZM

 

FIBEZ, s. r. o.

Rovná 1741/26

911 01 Trenčín

IČO: 44152086

12230001

služby v oblasti ochrany osobných údajov

96,-

ZM

 

ISIT Slovakia, s. r. o.

Klincová 37

821 08 Bratislava

IČO: 44783990

2023041

produkcia videozáznamov,  zvukových záznamov, fotografické služby

660,-

ZM

 

Považie Company s.r.o.

Podhájska 963/19

914 01 Trenčianska Teplá

IČO: 47346515

20230014

spracovanie agendy

240,-

ZM

 

MIZUS, spol. s r.o.

Družstevná 464

018 51 Nová Dubnica

IČO: 36298492

23027

profylaktické prehliadky a servis

36,-

ZM

 

QEX, a.s.

Brnianska 1

911 05 Trenčín

IČO: 00587257

233000013

právne služby

360,-

ZM

 

Advokátska kancelária JUDr. Eckmann, s. r. o.

Mierové námestie 14

911 01 Trenčín

IČO: 47241110

2023100041

propagačné texty

180,-

Objednávka

č. 23004

18. 1.

2023

Silvia Havelková

Červené kopanice 690/35

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 35178566

03/2023

propagačný materiál

540,-

Objednávka

č. 23010

3. 2.

2023

Silvia Havelková

Červené kopanice 690/35

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 35178566

04/2023

prenájom miestnosti

30,-

Objednávka

č. 23011

16. 2.

2023

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

T. G. Masaryka 21

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 34129316

1301230362

vystúpenie

400,-

Objednávka

č. 23007

20. 1.

2023

FSk Dolina Omšenie

Omšenie 348

914 43 Omšenie

IČO: 50614321

20230002

vystúpenie

400,-

ZM

 

Animačné centrum Dežerice s.r.o.

Dežerice 388

957 03 Dežerice

IČO: 46895710

 

úhrada za užívanie

69,62

ZM

 

Termia s.r.o.

Štvrť SNP 138

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36331414

7230010100

vystúpenie

600,-

ZM

 

Záujmové združenie FS Mladosť

Partizánska 151/3

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 42014042

 

vystúpenie

100,-

ZM

 

Ernest Mišley

Jenkovce 165

072 52 Jenkovce

 

internet

15,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5717970573

mobilné služby

12,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5717971853

mobilné služby

7,12

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5717935983

prenájom toaletnej kabíny

198,-

Objednávka

č. 23003

18. 1.

2023

TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO: 36383074

139319259

služby v oblasti BOZP a OOP

30,-

ZM

 

FIBEZ, s. r. o.

Rovná 1741/26

911 01 Trenčín

IČO: 44152086

12230037

6 ks zahradzovací stĺpik

581,26

Objednávka

č. 23015

23. 2.

2023

Legat Trade, s.r.o.

Husova 819/12

733 01 Karviná

Česká republika

IČO: 27770494

2520230018

služby v oblasti ochrany osobných údajov

96,-

ZM

 

ISIT Slovakia, s. r. o.

Klincová 37

821 08 Bratislava

IČO: 44783990

2023085

právne služby

360,-

ZM

 

Advokátska kancelária JUDr. Eckmann, s. r. o.

Mierové námestie 14

911 01 Trenčín

IČO: 47241110

2023100063

profylaktické prehliadky a servis

36,-

ZM

 

QEX, a.s.

Brnianska 1

911 05 Trenčín

IČO: 00587257

233000063

produkcia videozáznamov,  zvukových záznamov, fotografické služby

660,-

ZM

 

Považie Company s.r.o.

Podhájska 963/19

914 01 Trenčianska Teplá

IČO: 47346515

20230021

prenájom miestnosti

150,-

Objednávka

č. 23014

22. 2.

2023

Hotel Most Slávy s.r.o.

17. novembra 11

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36365262

0023000102

spracovanie agendy

328,-

ZM

 

FARAN SK, s. r. o.

Nad tehelňou 2217/18

911 01 Trenčín

IČO: 52347605

20230026

úhrada za užívanie

42,37

ZM

 

Termia s.r.o.

Štvrť SNP 138

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36331414

7230010100

vystúpenie

540,-

ZM

 

Kajzer Róbert

Nemečky č. 170

956 22 Prašice

DIČ: 1031406794

 

prenájom plochy

156,-

Objednávka č.

23017

24. 2.

2023

Gryf reklamné štúdio s.r.o.

Pažite 56

010 09 Žilina – Bytčica

IČO: 45939187

20230791

úhrada za užívanie

111,99

ZM

 

Termia s.r.o.

Štvrť SNP 138

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36331414

7230010100

skladané mapy

2340,-

Objednávka č.

23016

24. 2.

2023

VKÚ Harmanec, s.r.o.

Kynceľová 54

974 01 Kynceľová

IČO: 46747770

2303165

spracovanie agendy

336,-

ZM

 

MIZUS, spol. s r.o.

Družstevná 464

018 51 Nová Dubnica

IČO: 36298492

23072

internet

15,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5722591790

mobilné služby

12,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5722592320

mobilné služby

7,02

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5722556857

overenie účtovnej závierky a VS

1500,-

ZM

 

Dca audit s.r.o.

Tajovského 222/5

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 35743077

23029

kontrolná činnosť

90,-

ZM

 

AK JUDr. Gelatka,

s. r. o.

Námestie SNP 17

015 01 Rajec

IČO: 46633154

0542023

komunálny odpad

109,-

ZM

 

Mesto Trenčianske Teplice

Gen. M. R. Štefánika 613/4

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 00312088

1659

Eset Antivirus

59,80

Objednávka

č. 23030

27. 3.

2023

ESET, spol. s r.o.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

IČO: 31333532

202320930

služby v oblasti BOZP a OOP

30,-

ZM

 

FIBEZ, s. r. o.

Rovná 1741/26

911 01 Trenčín

IČO: 44152086

12230092

prenájom miestnosti

450,-

Objednávka

č. 23024

15. 3.

2023

Hotel Most Slávy s.r.o.

ul. 17. Novembra 11

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36365262

0023000147

profylaktické prehliadky a servis

36,-

ZM

 

QEX, a.s.

Brnianska 1

911 05 Trenčín

IČO: 00587257

233000120

propagačné texty

250,-

Objednávka

č. 23027

24. 3.

2023

Silvia Havelková

Červené kopanice 690/35

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 35178566

08/2023

služby v oblasti ochrany osobných údajov

96,-

ZM

 

ISIT Slovakia, s. r. o.

Klincová 37

821 08 Bratislava

IČO: 44783990

2023120

divadelné predstavenie

700,-

ZM

 

Mestské divadlo Trenčín, o. z.

Bezručova 1196/17

911 01 Trenčín

IČO: 36128759

8/2023

spracovanie agendy

328,-

ZM

 

FARAN SK, s. r. o.

Nad tehelňou 2217/18

911 01 Trenčín

IČO: 52347606

20230041

koncert

450,-

ZM

 

Thesaurus Musicum, o.z.

Fedora Ruppeldta 1286/23

010 01 Žilina

IČO: 52672018

20230002

produkcia videozáznamov,  zvukových záznamov, fotografické služby

660,-

ZM

 

Považie Company s.r.o.

Podhájska 963/19

914 01 Trenčianska Teplá

IČO: 47346515

20230029

prenájom mobilnej toalety

72,-

Objednávka

č. 23028

27. 3.

2023

Sanita a technika, s.r.o.

Matice slovenskej 5/612

083 01 Sabinov

IČO: 46461388

7230088

lavičky

4664,59

Objednávka

č. 23009

27. 1.

2023

mmcité sk s.r.o.

Brnianska 2

911 05 Trenčín

IČO: 36320854

2923023

koncert

550,-

ZM

 

OZ Košicki Špivaci

Ovručská 6

040 22 Košice 22

IČO: 42096561

202301

úhrada za užívanie

111,99

ZM

 

Termia s.r.o.

Štvrť SNP 138

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36331414

7230010100

internet

15,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5727150839

mobilné služby

12,06

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5727152241

mobilné služby

6,22

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5727117101

prenájom miestnosti

100,-

Objednávka

č. 23020

6. 3.

2023

Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o.

Nádražná ulica 1902/12

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36334227

9230000464

prenájom plochy

276,-

Objednávka

č. 23021

10. 3.

2023

Gryf reklamné štúdio s.r.o.

Pažite 56

010 09 Žilina – Bytčica

IČO: 45939187

20231330

toner

34,89

Objednávka

č. 23038

24. 4.

2023

CAMEA SK, s.r.o.

Sabinovská 67/5065

080 01 Prešov

IČO: 36468924

2316103611

koncesionárske poplatky

13,92

 

 

Rozhlas a televízia Slovenska

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

8842274885

vystúpenie

500,-

ZM

 

Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD.

Holcov Majer 950/18

962 23 Očová

IČO: 43580441

 

výstavná plocha

1650,-

Objednávka

č. 23008

20. 1.

2023

Incheba, a.s.

Viedenská cesta 3-7

851 01 Bratislava

IČO: 00211087

304230055

prenájom

822,-

Objednávka

č. 23031

29. 3.

2023

Incheba, a.s.

Viedenská cesta 3-7

851 01 Bratislava

IČO: 00211087

304230054

vystúpenie

400,-

ZM

 

Animačné centrum Dežerice s.r.o.

Dežerice 388

957 03 Dežerice

IČO: 46895710

 

16 ks plátno

174,40

Objednávka

č. 23035

21. 4.

2023

ARTMIE, spol. s r.o.

Strojárska 603/85

069 01 Snina

IČO: 36731684

1919459

vystúpenie

150,-

Objednávka

č. 23029

27. 3.

2023

kreaTIvka s.r.o.

Veľká Hradná 33

913 24 Veľká Hradná

IČO: 52041972

1252023

účasť na výstave

1636,27

Objednávka

č. 23023

10. 3.

2023

SLOVAKIA TRAVEL

Suché mýto 7045/1

811 03 Bratislava

IČO: 53667506

20230043

služby v oblasti BOZP a OOP

30,-

ZM

 

FIBEZ, s. r. o.

Rovná 1741/26

911 01 Trenčín

IČO: 44152086

12230123

služby v oblasti ochrany osobných údajov

96,-

ZM

 

ISIT Slovakia, s. r. o.

Klincová 37

821 08 Bratislava

IČO: 44783990

2023157

vystúpenie

500,-

ZM

 

OZ DH Lieskovanka

Horný Lieskov 155

018 21 Dolný Lieskov

IČO: 52766438

2/2023

2 ks defibrilačné elektródy

260,-

Objednávka

č. 23040

2. 5.

2023

PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.

Cabaj 504

951 17 Cabaj – Čápor

IČO: 36246590

230102460

koncert

500,-

ZM

 

Dívčí saxofónový orchestr Luhačovice

Leoše Janáčka 853

763 26 Luhačovice

Česká republika

IČO: 49157191

 

030523

koncert

300,-

ZM

 

Bc. Peter Rezník

Pod cintorínom 1365

962 05 Hriňová

 

vystúpenie

200,-

ZM

 

Generácie, Občianske združenie

17. novembra 14

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 50572351

 

vystúpenie

200,-

ZM

 

Lets MOVE, s.r.o.

Hrádzová 111/6

911 05 Trenčín

IČO: 51230038

 

koncert

300,-

ZM

 

Adriana Pružincová DiS.art.

Mayerova 379/6

914 01 Trenčianska Teplá

 

koncert

300,-

ZM

 

Mgr. Art. Marek Pružinec

Mayerova 379/6

914 01 Trenčianska Teplá

 

právne služby

360,-

ZM

 

Advokátska kancelária JUDr. Eckmann, s. r. o.

Mierové námestie 14

911 01 Trenčín

IČO: 47241110

2023100102

koncert

220,-

Objednávka

č. 23032

21. 4.

2023

Hrabovská kapela

Hrabovka 41

913 32 Dolná Súča

IČO: 42022312

20230002

produkcia videozáznamov,  zvukových záznamov, fotografické služby

660,-

ZM

 

Považie Company s.r.o.

Podhájska 963/19

914 01 Trenčianska Teplá

IČO: 47346515

20230039

profylaktické prehliadky a servis

36,-

ZM

 

QEX, a.s.

Brnianska 1

911 05 Trenčín

IČO: 00587257

233000167

technické zabezpečenie

100,-

Objednávka

č. 23036

21. 4.

2023

Rádio GO DeeJay s.r.o.

Vajanského 6

911 01 Trenčín

IČO: 44526903

230007

divadelné predstavenie

1000,-

ZM

 

Mestské divadlo Trenčín, o. z.

Bezručova 1196/17

911 01 Trenčín

IČO: 36128759

 

nájom výkladu

360,-

ZM

 

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

T. G. Masaryka 21

914 51 Trenčianske Teplice

180123093

koncert

12,00

ZM

 

SOZA

Rastislavova 3

821 08 Bratislava 2

IČO: 00178454

2231108189

spracovanie agendy

644,-

ZM

 

FARAN SK, s. r. o.

Nad tehelňou 2217/18

911 01 Trenčín

IČO: 52347606

20230055

vystúpenie

350,-

Objednávka

č. 23043

9. 5.

2023

Divadlo zo šuflíka

Zvolenská 1/1777

010 08 Žilina

IČO: 42389453

2023025

internet

15,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5731665784

mobilné služby

12,-

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5731667685

mobilné služby

4,20

ZM

 

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270

5731632324

úhrada za užívanie

111,99

ZM

 

Termia s.r.o.

Štvrť SNP 138

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36331414

7230010100