Objednávky

číslo

popis objednaného plnenia

cena s DPH

dátum vyhotovenia

dodávateľ

objednávku podpísal

23001

softvér – upgrade

83,-

2. 1.

2023

MRP-COMPANY, spol. s r.o.

Kpt. Jána Nálepku 607/25

976 46 Valaská

IČO: 31582320

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23002

12 ks pneumatická pružina

76,92

12. 1.

2023

PDM Autosúčiastky s.r.o.

Veľká okružná 1

010 01 Žilina

IČO: 46744134

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23003

prenájom toaletnej kabíny

198,-

18. 1.

2023

TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO: 36383074

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23004

propagačné texty

180,-

18. 1.

2023

Silvia Havelková

Červené kopanice 690/35

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 35178566

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23005

plastové vajíčka

144,90

18. 1.

2023

MFP papier s.r.o.

Celiny 866

033 01 Liptovský Hrádok

IČO: 44937792

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23006

práca žeriavu

350,-

19. 1.

2023

 

AST Crane, s.r.o.

Farárske 27/5883

917 01 Trnava

IČO: 50917285

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23007

vystúpenie

400,-

20. 1.

2023

FSk Dolina Omšenie

Omšenie 348

914 43 Omšenie

IČO: 50614321

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23008

prenájom výstavnej plochy

1650,-

20. 1.

2023

Incheba, a.s.

Viedenská cesta 3-7

851 01 Bratislava

IČO: 00211087

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23009

lavičky

4664,59

27. 1.

2023

mmcité sk s.r.o.

Brnianska 2

911 05 Trenčín

IČO: 36320854

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23010

propagačný materiál

540,-

3. 2.

2023

Silvia Havelková

Červené kopanice 690/35

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 35178566

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23011

prenájom miestnosti

30,-

16. 2.

2023

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

T. G. Masaryka 21

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 34129316

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23012

ubytovanie pre účastníkov

1600,-

16. 2.

2023

Domov speváckeho zboru slovenských učiteľov

Partizánska 11

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 00158232

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23013

zabezpečenie výtvarného plenéru

450,-

16. 2.

2023

Mgr. Alena Teicherová

Fándlyho 124/2

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 52888215

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23014

prenájom miestnosti

150,-

22. 2.

2023

Hotel Most Slávy s.r.o.

17. novembra 11

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36365262

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23015

6 ks zahradzovací stĺpik

581,26

23. 2.

2023

Legat Trade, s.r.o.

Husova 819/12

733 01 Karviná

Česká republika

IČO: 27770494

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23016

skladané mapy

2340,-

24. 2.

2023

VKÚ Harmanec, s.r.o.

Kynceľová 54

974 01 Kynceľová

IČO: 46747770

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23017

prenájom plochy

792,-

24. 2.

2023

Gryf reklamné štúdio s.r.o.

Pažite 56

010 09 Žilina – Bytčica

IČO: 45939187

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23018

premietanie

3260,-

6. 3.

2023

LampART, s.r.o.

Karpatská 62

911 01 Trenčín

IČO: 47325615

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23019

vystúpenie

280,-

6. 3.

2023

STAVbyFERO s.r.o.

Dunajská 8

811 08 Bratislava

IČO: 50913166

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23020

prenájom miestnosti

100,-

6. 3.

2023

Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o.

Nádražná ulica 1902/12

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36334227

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23021

prenájom plochy

276,-

10. 3.

2023

Gryf reklamné štúdio s.r.o.

Pažite 56

010 09 Žilina – Bytčica

IČO: 45939187

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23022

prenájom plochy

960,-

10. 3.

2023

Gryf reklamné štúdio s.r.o.

Pažite 56

010 09 Žilina – Bytčica

IČO: 45939187

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23023

účasť na výstave

1636,27

10. 3.

2023

SLOVAKIA TRAVEL

Suché mýto 7045/1

811 03 Bratislava

IČO: 53667506

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23024

prenájom miestnosti

450,-

15. 3.

2023

Hotel Most Slávy s.r.o.

ul. 17. Novembra 11

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36365262

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23025

technické a organizačné zabezpečenie

1000,-

23. 3.

2023

Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o.

Nádražná ulica 1902/12

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36334227

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23026

vystúpenie

100,-

24. 3.

2023

KVH Dukliansky priesmyk

Záhumenská 1983/18

911 01 Trenčín – Biskupice

IČO: 42014956

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23027

propagačné texty

250,-

24. 3.

2023

Silvia Havelková

Červené kopanice 690/35

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 35178566

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23028

prenájom mobilnej toalety

72,-

27. 3.

2023

Sanita a technika, s.r.o.

Matice slovenskej 5/612

083 01 Sabinov

IČO: 46461388

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23029

vystúpenie

150,-

27. 3.

2023

kreaTIvka s.r.o.

Veľká Hradná 33

913 24 Veľká Hradná

IČO: 52041972

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23030

Eset Antivirus

59,80

27. 3.

2023

ESET, spol. s.r.o.

Einsteinova 24

851 01 Bratilava

IČO: 31333532

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23031

prenájom stánku

822,-

29. 3.

2023

Incheba, a.s.

Viedenská cesta 3-7

851 01 Bratislava

IČO: 00211087

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23032

koncert

220,-

21. 4.

2023

Hrabovská kapela

Martin Čičo

Hrabovka č. 41

913 32 Dolná Súča

IČO: 42022312

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23033

prenájom mobilnej toalety

450,-

21. 4.

2023

Sanita a technika, s.r.o.

Matice slovenskej 5/612

083 01 Sabinov

IČO: 46461388

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23034

kvety

200,-

21. 4.

2023

TERRA GREEN, s.r.o.

SNP 684/88

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36690716

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23035

16 ks plátno

175,-

21. 4.

2023

ARTMIE, spol. s r.o.

Strojárska 603/85

069 01 Snina

IČO: 36731684

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23036

technické zabezpečenie

100,-

21. 4.

2023

Rádio Go DeeJay s.r.o.

Vajanského 6

911 01 Trenčín

IČO: 44526903

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23037

technické a organizačné zabezpečenie

1500,-

21. 4.

2023

Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o.

Nádražná ulica 1902/12

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36334227

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23038

toner

34,89

24. 4.

2023

CAMEA SK, s.r.o.

Sabinovská 67/5065

080 01 Prešov

IČO: 36468924

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23039

program

1000,-

24. 4.

2023

Slovenská asociácia silných mužov

Opatovská 15

911 01 Trenčín

IČO: 36130885

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23040

2 ks defibrilačné elektródy

260,-

2. 5.

2023

PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.

Cabaj 504

951 17 Cabaj – Čápor

IČO: 36246590

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23041

program

228,-

4. 5.

2023

Dolníková Veronika

Hliny 1219/42

017 07 Považská Bystrica

IČO: 53156005

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23042

prenájom sály

60,-

9. 5.

2023

Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o.

Nádražná ulica 1902/12

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 36334227

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23043

vystúpenie

350,-

9. 5.

2023

Divadlo zo šuflíka

Zvolenská 1/1777

010 08 Žilina

IČO: 42389453

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23044

vystúpenie

770,-

12. 5.

2023

Ing. Adam Vakoš – AV audio

Štvrť SNP 682/83

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 52896081

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23045

vystúpenie

720,-

12. 5.

2023

Štefan Hruštinec

Kolárovice 602

013 54 Kolárovice

IČO: 34756809

Mgr. Zuzana Frajková

Ďurmeková

23046

údržba mobiliáru

5400,-

12. 5.

2023

Miloš Kohút – JoMiCAR

Gen. M. R. Štefánika 614/5

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 41130961

Mgr. Michaela Fedorová